Institutional Repository

Tek hazine hesabı sisteminin genişletilmesinin Türkiye kamu mali yönetimine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özatay, Salih Fatih
dc.contributor.author Can, Barış
dc.date.accessioned 2019-12-25T11:09:01Z
dc.date.available 2019-12-25T11:09:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Can, B. (2018). The impact of expansion of turkish treasury single account system on public financial management in Turkey. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2398
dc.description.abstract Kamu nakit yönetimi anlayışı giderek daha aktif ve daha profesyonel bir yönetim anlayışına doğru evrilmektedir. Modern nakit yönetimine geçiş için reformların başında Tek Hazine Hesabı (THH) kapsamının genişletilmesi yer almaktadır. İyi ülke uygulamalarında THH neredeyse devletin tüm nakit kaynaklarını kapsayacak kadar geniş kapsamlı iken, ülkemiz THH'sinde kapsam yalnızca genel bütçe kapsamındaki idarelerin merkez ve taşra birimleriyle sınırlıdır. Bu itibarla, kamu kaynağının tek bir merkezde toplanarak daha etkin kullanılmasına, gereksiz borçlanmanın önüne geçilmesine ve kamu kaynağının ölçek ekonomisiyle daha iyi değerlendirilmesine imkan tanıyan Tek Hazine Hesabı sisteminin ülkemiz uygulamasındaki kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Çalışmada, öncelikle modern nakit yönetimi, sonrasında THH'nin teorik çerçevesi ele alınmıştır. Daha sonra, ülkemiz THH uygulamaları kronolojik sıraya göre incelenmiştir; nihayetinde kamu mali yönetimine ciddi anlamda katma değer sağlayacağı düşünülen THH kapsamının genişletilmesi önerilmektedir. Ülkemizde olması gereken ideal THH'nin kapsamını öneren bu çalışmanın, ilerleyen dönemlerde nakit yönetiminde modernizasyon çalışmaları çerçevesinde öncelikli olarak ele alınması gereken kamu mali yönetim reformlarından THH'nin genişletilmesi çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Tek Hazine Hesabı, Hazine Nakit Yönetimi, Hedef Nakit Düzeyi, Kamu Mali Yönetimi, Kamu Maliyesi tr_TR
dc.description.abstract Today, the public cash management has gradually been managed more actively and professionally. Some essential reforms should be enacted to transit from traditional to modern cash management approach, extending the scope of Treasury Single Account (TSA) comes first among these reforms. TSA, in the good practices case, has an extensive spectrum including almost all public resources, but it just covers the units of central and local administration in Turkey. In this regard, the scope of TSA in Turkey should be extended to use public resources more efficiently by collecting them in a single center, therefore avoiding unnecessary borrowing and evaluating public funds better through economies of scale. In the study, the modern cash management is examined at first, then the theoretical framework of TSA is examined. Then, applications of TSA in Turkey over the time are reviewed in chronological order. Moreover, finally, a new extended scope of TSA covering other public institutions is proposed. The study which assesses the coverage of TSA in Turkey with a new perspective and aims to propose an ideal TSA coverage is believed to contribute to the efforts for the extension of the TSA system as a part of the modernization of the cash management in Turkey. Keywords: Treasury Single Account, Treasury Cash Management, Target Cash Balance, Public Financial Management, Public Finance. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Treasury single account en_US
dc.subject Treasury cash management en_US
dc.subject Target cash balance en_US
dc.subject Public financial management en_US
dc.subject Public finance en_US
dc.subject Tek hazine hesabı tr_TR
dc.subject Hazine nakit yönetimi tr_TR
dc.subject Hedef nakit düzeyi tr_TR
dc.subject Kamu mali yönetimi tr_TR
dc.subject Kamu maliyesi tr_TR
dc.title Tek hazine hesabı sisteminin genişletilmesinin Türkiye kamu mali yönetimine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The impact of expansion of turkish treasury single account system on public financial management in Turkey en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, Economics Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record