Institutional Repository

Stokastik sinir analizi ile Türkiye kamu hastanelerinde yatarak tedavi hizmetleri teknik etkinliğinin ölçülmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)