Institutional Repository

Stokastik sinir analizi ile Türkiye kamu hastanelerinde yatarak tedavi hizmetleri teknik etkinliğinin ölçülmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aşık, Güneş
dc.contributor.author Mortaş, Alper
dc.date.accessioned 2019-12-25T11:09:01Z
dc.date.available 2019-12-25T11:09:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Mortaş, A. (2018). Measuring the technical efficiency of inpatient care services in Turkish public hospitals using stochastic frontier analysis. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2399
dc.description.abstract Bu tezde, Türk kamu hastanelerinin yatarak tedavi hizmetlerinin, Stokastik Sınır Analizini (SSA) kullanarak teknik etkinliği ölçülmektedir. Analizde, 2016 yılında 495 genel hastaneye ait kesitsel veriler kullanılmıştır. SFA ile hesaplanan parametrelere göre, yüksek rol grubuna sahip ve düşük bir gelişmişlik endeksine sahip bir bölgede bulunan bir hastanenin etkinliği diğer hastanelere göre daha yüksektir. Bu tezin Türkiye'de hastane etkinliği üzerine olan önceki çalışmalara katkısı, bir hastanedeki tüm vakaların klinik düzeyini yansıtan vaka-karma endeksinin kullanılmasıdır. SFA tarafından daha iyi tahminler elde etmek için yatarak tedavi hizmeti çıktısını vaka karma endeksi ile ayarlayarak vakalar arasındaki heterojenlik ortadan kaldırılmaktadır. Vaka-karma endeksi kullanıldıktan sonra hastane rol grubu ve gelişmişlik indeksi parametrelerin sıfıra yaklaştığı, sağlık indeksinin ise anlamlılığını kaybettiği gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we measure the technical efficiency of inpatient care services of Turkish public hospitals using Stochastic Frontier Analysis (SFA). In the analysis, cross-sectional data on 495 general hospitals in 2016 are used. According to the parameters estimated with SFA, a hospital with high role group and in a region with a low development index has higher efficiency than those of other hospitals. The contribution of this thesis to the previous studies on hospital efficiency in Turkey is to use case-mix index reflecting the clinical level of all cases in a hospital. We adjust output of inpatient service with case mix index and remove the heterogeneity between cases in order to get better estimates by SFA. After using CMI, it has been observed that the inefficiency parameters of role group of hospital and development index are approach to zero whereas parameter of health index loose its significance. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Stochastic Frontier Analysis en_US
dc.subject Technical Efficiency en_US
dc.subject Hospital Efficiency en_US
dc.subject Case-mix Index en_US
dc.subject Inpatient Care Services en_US
dc.subject Stokastik tr_TR
dc.subject Sınır Analizi tr_TR
dc.subject Teknik Etkinlik tr_TR
dc.subject Hastane Etkinliği tr_TR
dc.subject Vaka- karma İndeksi tr_TR
dc.subject Yatarak Tedavi Hizmetleri tr_TR
dc.title Stokastik sinir analizi ile Türkiye kamu hastanelerinde yatarak tedavi hizmetleri teknik etkinliğinin ölçülmesi tr_TR
dc.title.alternative Measuring the technical efficiency of inpatient care services in Turkish public hospitals using stochastic frontier analysis en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, Economics Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record