Institutional Repository

Türkiye'de bölgesel tüketim farklılıklarının belirleyicileri ve mekânsal analizi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)