Institutional Repository

Para politikası etkinliği ve enflasyon hedeflemesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taş, Bedri Kamil Onur
dc.contributor.author Huyugüzel, Nurbanu
dc.date.accessioned 2019-12-25T11:09:02Z
dc.date.available 2019-12-25T11:09:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Huyugüzel, N. (2015). Monetary policy effectiveness and inflation targeting. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2404
dc.description.abstract Bu çalışma, farklı zamanlarda enflasyon hedefleme rejimini benimsemiş olup rasgele seçilmiş 10 ekonominin, bu rejimin benimsenmesinden sonraki dönemlerde para politikasının makroekonomik göstergeler üzerindeki etkinliğini kontrol ederek ilgili literatürdeki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, faiz oranlarının ekonomik çıktıdaki açık ve enflasyon oranları üzerindeki etkinliği, enflasyon hedeflemesi öncesi ve sonrası dönem arasındaki farkları kıyaslamak amacıyla VAR Model analizi aracılığıyla incelenmiştir. Bu kapsamda, etki-tepki fonksiyonları uygulanarak faiz üzerindeki olası bir şokun ekonomik çıktı açığı ve enflasyon oranları üzerindeki etkisinin süresi ve büyüklüğü incelenmiştir. Ampirik bulgulara göre, enflasyon hedeflemesi öncesi dönemde, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Birleşik Krallık hariç analize dahil edilen ekonomilerde para politikasının ekonomik çıktı açığı üzerindeki etkinliği %5 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bulunurken; hedeflemesi sonrası dönemde tüm ekonomilerde istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Enflasyon oranları üzerinde para politikasının etkinliğine dair ise hedefleme öncesi dönemde yalnızca Güney Kore, Meksika, Romanya ve Türkiye için istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşılırken; hedefleme sonrası dönemde, Romanya ve Türkiye hariç analize katılan tüm ekonomilerde istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre hedefleme sonrası dönem için para politikasının ekonomik çıktı açığı üzerindeki etkinliği tüm ülkeler için anlamlı olup enflasyon hedefleme yaklaşımının para politikasının ekonomik çıktı açığı üzerindeki etkinliğini daha da görünür hale getirmektedir. Analizde yer alan 10 ekonominin 8'i için hedefleme öncesi dönemle kıyaslandığında, hedefleme sonrası dönemde benzer sonuçların para politikasının enflasyon oranları üzerindeki etkinliği için de geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm bu bulgular, enflasyon hedefleme rejimi sonrasında para politikasının ekonomik çıktı açığı ve enflasyon oranları üzerinde belirgin bir etkinliğinin olduğuna dair ampirik bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Enflasyon Hedefleme Rejimi, VAR Model Analizi, Etki Tepki Fonksiyonu, Para Politikası Etkinliği, Ekonomik Çıktı Açığı tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to check the effectiveness of monetary policy on macroeconomic indicators after the adoption of inflation targeting for randomly chosen 10 economies to fill the gap in the literature. For this purpose, the effectiveness of interest rates on output gap and inflation rates have been measured to compare the differences for pre and post targeting periods by evaluating VAR model analysis. The duration and magnitude of a shock is investigated by implementing impulse response functions. Effectiveness on output gap is found out significant for Iceland, South Korea, Mexico, Norway, Poland, Romania and Turkey and insignificant for Czech Republic, Republic of Serbia and the U.K. for pre-targeting period but significant for all economies for post-targeting period. Effectiveness on inflation has been found out significant for South Korea, Mexico, Romania and Turkey but insignificant for Czech Republic, Iceland, Norway, Poland, Republic of Serbia and the U.K. for pre-targeting. For post-targeting period, the findings have revealed effectiveness on inflation is significant for Czech Republic, Iceland, South Korea, Mexico, Norway, Poland, Republic of Serbia and the U.K.. Findings reveal that effectiveness of monetary policy on output gap has been relevant for all countries after the adoption of inflation targeting by making effectiveness on output gap more obvious. The similar conclusion holds for effectiveness on inflation rates for post-targeting (except Turkey and Romania) implying the evidence for effectiveness on macroeconomic indicators after the adoption of inflation targeting. Keywords: Inflation Targeting Regime, VAR Model, Impulse Response Function, Effectiveness of Monetary Policy, Output Gap en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Output Gap en_US
dc.subject Effectiveness of Monetary Policy en_US
dc.subject Impulse Response Function en_US
dc.subject VAR Model en_US
dc.subject Inflation Targeting Regime en_US
dc.subject Ekonomik Çıktı Açığı tr_TR
dc.subject Para Politikası Etkinliği tr_TR
dc.subject Etki Tepki Fonksiyonu tr_TR
dc.subject VAR Model Analizi tr_TR
dc.subject Enflasyon Hedefleme Rejimi tr_TR
dc.title Para politikası etkinliği ve enflasyon hedeflemesi tr_TR
dc.title.alternative Monetary policy effectiveness and inflation targeting en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, Economics Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record