Now showing items 1-1 of 1

    • Sarah Kane ve Postdramatik Tiyatro 

      Bal, Mustafa (Mitos Boyut, 2016)
      Bu bölümde, deneyselciliği merkeze alan anlayışıyla 1990'lar İngiliz tiyatrosunda önemli bir yere sahip Sarah Kane tiyatrosunun, Hans-Thies Lehmann'ın 'postdramatik tiyatro' olarak kavramsallaştırdığı tiyatro kuramı ile ...