Now showing items 1-1 of 1

    • Hayatta Kalma Bağlamının Bellek Yanılmaları Üzerindeki Etkisi 

      Mısırlısoy, Mine; Ceylan, Suzan; Atalay, Nart Bedin (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2016-12-15)
      Bellek çalışmalarından elde edilen sonuçlar, bazı kodlama yöntemlerinin diğerlerine nazaran daha etkili olduğunu göstermiştir. Ancak yakın zamanda hayatta kalma bağlamının diğer bağlamlardan daha etkili bir kodlama yöntemi ...