Now showing items 1-1 of 1

    • Anayasa Mahkemesinin Mali Güç İlkesine Yaklaşımına İktisadi Bakış 

      Canyaş, Oytun; Seçilmiş, İ. Erdem (Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013-06)
      Mali güç ilkesi 1961 Anayasası ile birlikte Türk Hukuku’na girmiştir. Bu dönemden beri vergilendirme yetkisinin anılan ilkeye aykırı kullanımı ilgili normun iptali sonucunu doğurabilmektedir. Ancak bir vergi yasasının mali ...