Now showing items 1-1 of 1

    • Ticarî İş Ve Ticarî Hükme Dair 

      Kırca, İsmail (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2018-09)
      Türk Ticaret Kanunu m. 19.2 hatalı biçimde kaleme alınmıştır. Söz konusu hüküm, ticarî iş kavramıyla ilgili olmayıp, ticarî hükümlerin bir taraf için ticarî sayılan sözleşmelere de uygulanması amacıyla konulmuştur. Ayrıca ...