Institutional Repository

Demokratik Barış Teorisi'ne bir bakış: Mülkiyet hakkı perspektifi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özpek, Burak Bilgehan
dc.contributor.author Durgut, Burak
dc.date.accessioned 2019-12-25T11:54:41Z
dc.date.available 2019-12-25T11:54:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Durgut, B. (2017). Demokratik Barış Teorisi'ne bir bakış: Mülkiyet hakkı perspektifi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2520
dc.description.abstract Bu tezde demokrasi özellikleri gösteren fakat mülkiyet hakkının korunmasını güçlü bir şekilde sağlayamayan ülkelerin dış politikada çatışmaya daha yatkın olup olmadıkları araştırılmıştır. Demokratik kurumsallaşma açısından birbirine yakın olan liberal ve illiberal demokrasilerin mülkiyet hakkının ihlali konusunda ne şekilde ayrıştıkları incelenmiştir. Bu durumu incelemek için, demokratik kurumlar, girişim özgürlüğü, dış ticaret özgürlüğü, yabancı yatırım özgürlüğü gibi kontrol değişkenleri kullanılmış, bağımsız değişkenler olan mülkiyet hakkının korunmasındaki başarının/başarısızlığın ve yolsuzluğun, çatışmaya etkileri incelenmiştir. Mülkiyet hakkı iyi korunan, yolsuzluğun görece az olduğu, şeffaf demokrasilerde çatışmaya yatkınlığın mülkiyet hakkı kötü korunan, yolsuzluğun görece fazla olduğu şeffaf olmayan demokrasilere göre daha az olduğu gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this research, it is analyzed whether defective democracies that are unable to protect property rights tend to have more aggressive foreign policies than democracies that protect property rights effectively. Despite convergence of the democratic institutions between liberal and illiberal democracies, what kind of differences are there in their approach to property rights. To understand and analyze this phenomenon, democratic institutions, business freedom, trade freedom, investment freedom were used as control variables. Government's success to protect property rights and avoid corruption were used as independent variables. Military interstate disputes were dependent variable. Democracies that protect property rights effectively and have minimal corruption problem are more inclined to pursue peaceful foreign policies while defective democracies that protect property rights poorly and have corruption problem are more inclined to pursue aggressive foreign policies. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Property rights en_US
dc.subject Democracy en_US
dc.subject Corruption en_US
dc.subject Liberalism en_US
dc.subject Ethics en_US
dc.subject Mülkiyet hakkı tr_TR
dc.subject Demokrasi tr_TR
dc.subject Yolsuzluk tr_TR
dc.subject Liberalizm tr_TR
dc.subject Ahlak tr_TR
dc.title Demokratik Barış Teorisi'ne bir bakış: Mülkiyet hakkı perspektifi tr_TR
dc.title.alternative New perspective on democratic peace theory: Property rights en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record