Institutional Repository

Göçün güvenlikleştirilmesi : Almanya'da AfD'nin yükselişi ve Suriyeli mülteci krizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demirtaş, Birgül
dc.contributor.author Meç, Sabiha Nur
dc.date.accessioned 2019-12-25T11:54:42Z
dc.date.available 2019-12-25T11:54:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Meç, S. (2018). Göçün güvenlikleştirilmesi : Almanya'da AfD'nin yükselişi ve Suriyeli mülteci krizi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2526
dc.description.abstract Bu çalışmada Almanya'da 2013 yılında kurulan Almanya için Alternatif (Alternative für Deutschland- AfD) adlı aşırı sağ partinin 2015 yılı itibariyle kendi politik gündeminde Suriyeli göçmenleri ve Müslüman azınlıkları bir güvenlik meselesi olarak söylem düzeyinde nasıl inşa ettiği ele alınmıştır. Bu noktada partinin 2015 yılı itibariyle kuruluş çizgisindeki neoliberal, Avrupa şüpheci parti kimliğinden çıkarak milliyetçi ve göçmen karşıtı çizgiye taşındığı süreç tartışılmıştır. Bu çalışma partinin kadrosunda ve politik kimliğinde meydana gelen bu dönüşümün AfD'nin politik meşruiyeti ve başarısını pekiştirmede mülteci krizini bir güvenlik meselesi olarak kodlaması ve onu politik araç haline getirmesi konusuna odaklanmaktadır. AfD'nin göçmenleri ve Müslümanları bir tehdit olgusu olarak işaret etmesi, partinin kitleleri örgütlemede ve kendi politik iktidarını güçlendirmede önemli bir enstrüman olmuştur. Öyle ki, bu durum eyalet parlamentolarındaki seçim başarılarıyla başlayarak 2017 ulusal parlamento seçimlerinde Federal Meclis'e girebilmesiyle de doğrulanmıştır. Partinin göçmen karşıtı söylemi, onun artan siyasal başarısının ve meşruiyetinin temel itici gücünü oluşturmuştur. Anahtar Kelimeler: Almanya, AfD, Suriyeli Mülteci Krizi, Göçün Güvenlikleştirilmesi. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to examine how the party Alternative for Germany (Alternative für Deutschland-AfD) -which was established in 2013 as a neoliberal and Eurosceptic party- has constructed immigrants and Muslims as a security threat in its discourse after 2015. The process in which the party's political identity and leadership have changed from being neoliberal andEurosceptic to nationalist- anti-immigrant, will be discussed. In this study, this change which occurred in party's identity and cadre coinciding with the peak of Syrian Refugee Crisis in 2015, and how AfD turning this crisis into political tools by defining it as a security issue in order to reinforce its political legitimacy and success, will be problematized. AfD's pointing out migrants and Muslims as a threat was an important instrument in organizing the masses of the party and strengthening its political power. This situation was confirmed by the fact that they could enter the Federal Parliament in the national parliamentary elections of 2017, starting with election success in state parliaments. Therefore, in this study, it would be seen that, the party's anti-immigrant discourse has been the main driving force for its growing political success and legitimacy. Key Words: Germany, AfD, Syrian Refugee Crisis, Securitization of Migration. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Germany en_US
dc.subject Syrian Refugee Crisis en_US
dc.subject Securitization of Migration en_US
dc.subject Almanya tr_TR
dc.subject AfD tr_TR
dc.subject Suriyeli Mülteci Krizi tr_TR
dc.subject Göçün Güvenlikleştirilmesi tr_TR
dc.title Göçün güvenlikleştirilmesi : Almanya'da AfD'nin yükselişi ve Suriyeli mülteci krizi tr_TR
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record