Institutional Repository

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Graduate School of Social Sciences

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Graduate School of Social Sciences

Recent Submissions

 • Gülşen, Halit (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018-01-01)
  "Yabancı Savaşçıların Evrimi: Suriye Savaşında Kafkasya Kökenli Yabancı Savaşçılar Örneği" başlıklı tezde, tarihsel süreç içinde en fazla yabancı savaşçı akınlarından birine neden olan Suriye iç savaşında, yabancı savaşçı ...
 • Topdemir, Metin Can (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017-01-01)
  Entegre Raporlama (ER) kurumsal dünyada son birkaç yılda dikkati çeken yeni raporlama olgularından biridir. ER, kurumların kullandıkları kaynakların hepsinin değer yaratmak ve yaratılan değeri korumak için nasıl faydalı ...
 • Tekin, Sinan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social SciencesTOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-01-01)
  Bu çalışmada, Üçüncü Kuşak Üniversite kavramı ve Üçüncü Kuşak Üniversitelerin Stratejik Planlanması araştırılmıştır. Tarih boyunca yükseköğretim kurumları araştırılmış üniversitelere tekabül eden Antik Yunan Akademileri ...
 • Arslan, Burçin (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017-01-01)
  İlaç harcamalarının kontrolü amacıyla reçetesiz ilaç kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Reçetesiz ilaç kullanımı avantajları yanında sağlıkla ilgili riskler de doğurabilir. Reçetesiz ilaç grupları arasında yer alan ve ...
 • Çelik, Ayşe Ecem (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
  Günümüzde hızla gelişen ulaşım teknolojileri ve yolculuk sıklıkları artmaktayken geçiş mekânları olarak görülen havaalanları çağımızın önemli ve stratejik sosyal iletişim mekânları haline gelmektedir. Bu çerçevede bu ...
 • Kök, Tuğçe (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
  Çocuklar gerçek deneyimleri; çevrelerini, nesneleri ve fikirlerin birbiriyle nasıl ilişkilendirildiğini keşfederek kazanırlar. Çocuk mekânları, çocukların bu deneyimleri kazanmalarında etkin bir yere sahiptir. Bu mekânların ...
 • Harmankaya, Rabia (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Tasarım müzeleri dünyada yaygınlaşan ve merak edilen bir kültürel mekân haline gelmiştir. Tasarım müzesi bir tasarımcının kimliğini tanımlayacağı, tasarımın büyüsüne kapılacağı aynı zamanda tasarımı yeniden keşfedeceği, ...
 • Atav, Pelin (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
  Kullanıcıların duygularına, ihtiyaçlarına ve beklentilerine önem verilmesi ve onları mutlu eden ürünlerin tasarlanması, son yıllarda tasarımın en önemli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Buna bağlı olarak sürdürülen ...
 • Yazıcı, Hande (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Sanat ve tasarım eğitiminde geleneksel yöntemler ile gerçekleştirilen çizim ve objelerin yeniden üretilmesi, alternatifler oluşturulması ve çoğaltılması için zaman ve malzemenin etkin ve verimli kullanımı önemli unsurlardır. ...
 • Demirci, Asena (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Marka kimliği ve marka bağlılığı gibi kavramlar tüketicinin marka ile yaşadığı deneyimler üzerinden şekillenmektedir. Tasarım literatüründe tüketici deneyimi ve/veya marka deneyimi kullanıcının ürün ile ilişkisi üzerinden ...
 • Çakıcıoğlu, Fatoş (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Sağlık mekânlarında kullanıcıların sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılayabilen tasarım anlayışına yönelik artan farkındalık mekân-hasta/çalışan psikolojisi ile ilgili araştırmaları ön plana çıkarmaktadır. Hastalara ...
 • Özkan, Ümmü Burçin (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk edebiyatında romanlarıyla ün kazanmış biri olsa bile hikâye türünde de çok sayıda eserler vermiş bir sanatçıdır. İlk eserlerini İkinci Meşrutiyet'in ilanının ardından veren sanatçı, seksen ...
 • Tibet, Ahmet İhsan Ömür (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  1940'lı yılların Türkiye'sinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine bağlı kuruluşlar vasıtası ile çeşitli dergiler yayınladığı görülmektedir. Bunların en dikkate değer olanı Halkevleri Genel Merkezi tarafından yayınlanan ...
 • Kılıç, Hilal (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan son dönemine kadar birçok farklı aile devletin önemli makamlarını uhdesinde bulundurmuştur. Bu alanlardan biri de ilmiye sınıfıdır. Yüzyıldan yüzyıla değişiklik göstermekle birlikte belli ...
 • Ökten, Tolga (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Bu çalışmada, Askeri Alanda Devrim tartışmasının merkezinde yer alan hassas hedefleme teknolojisinin, TSK ile PKK terör örgütü arasındaki mücadeleye olan etkisi incelenmiştir. Hassas hedeflemenin TSK lehine yarattığı güç ...
 • Efe, Büşra (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Bu tezin amacı; mültecilik ve çalışma hakkı kavramlarını Hannah Arendt'in "haklara sahip olma hakkı" kavramı çerçevesinde incelemektir. Bir mültecinin, Arendt'in İnsanlık Durumu adlı eserindeki insan tanımında olduğu gibi ...
 • Işıkçı, Doruk (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Bu tez, Türkiye'de son on yılda sayıları giderek artmakta olan mübadil derneklerinin ve Yunanistan'da köklü bir geçmişi olan mülteci derneklerinin kendi milliyetçi anlatılarının inşasında oynadıkları rolleri karşılaştırmalı ...
 • Pehlivanlı, Çağrı (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Bu çalışmada kusurlu demokrasilerde korku ile dış politika tercihleri arasındaki ilişkiye odaklanılmaktadır. Çalışmadaki ana du?şu?nce, liberal demokrasilerden farklı olarak, kusurlu demokrasilerin u?lkedeki ekonomik refahın ...
 • Kurt, Begüm Hazal (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Son zamanlarda, uluslararası ilişkiler disiplininin en çok tartışılan konulardan biri Çin'in yükselişidir. Özellikle ekonomik performansı ile ABD'ye rakip olabileceği ile ilgili tartışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma Robert ...
 • Meç, Sabiha Nur (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
  Bu çalışmada Almanya'da 2013 yılında kurulan Almanya için Alternatif (Alternative für Deutschland- AfD) adlı aşırı sağ partinin 2015 yılı itibariyle kendi politik gündeminde Suriyeli göçmenleri ve Müslüman azınlıkları bir ...

View more