Now showing items 1-20 of 183

  • 1919 ve 1990 yılları arasında "Kürdistan"ın Ortadoğu'da sınırsallaş(ama)ması: Eleştirel jeopolitik bir yaklaşım 

   Akyol, Naz Duygu (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu tez 1919 ve 1990 yılları arasında neden "Kürdistan" adı verilen belirli bir yapının Ortadoğu'da jeopolitik bir entite olarak ortaya çıkamadığının nedenlerini incelemektedir. Bunu yaparken, eleştirel jeopolitik yaklaşımını ...
  • 1919 ve 1990 yılları arasında "Kürdistan"ın Ortadoğu'da sınırsallaş(ama)ması: Eleştirel jeopolitik bir yaklaşım 

   Akyol, Naz Duygu (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu tez 1919 ve 1990 yılları arasında neden "Kürdistan" adı verilen belirli bir yapının Ortadoğu'da jeopolitik bir entite olarak ortaya çıkamadığının nedenlerini incelemektedir. Bunu yaparken, eleştirel jeopolitik yaklaşımını ...
  • 1980-2015 yılları arasında savaşın kavramsal haritası 

   Candemir, Rumeysa (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu çalışmada 1980-2015 yılları arasında kullanılan savaş kavramlarının popülerliğinde yaşanan değişimler sunulmuştur. Çalışmada "Savaşın özü itibari ile aynı kalmasına rağmen Soğuk Savaş Dönemi'nde ve sonrasında neden ...
  • 2010-2014 yılları arasında halka arz edilen hisselerin kısa dönem performansları 

   Yazaroğlu, Bilal (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Bu çalışmanın temel amacı güncel veri seti olan 2010-2014 yılları arasında halka arz edilen şirket paylarının ilk otuz günlük fiyat performanslarını yıllara, halka arzı yapılan payların işlem gördüğü pazarlara, halka arz ...
  • ABD'nin savunma harcaması talebi: Soğuk savaş sonrası için ampirik bir çalışma 

   Tüzün, Furkan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışmada, Smith (1989)'in ortaya koyduğu neoklasik çerçevede, ABD savunma yükü talebi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Veriler, BEA ve SIPRI'den elde edilmiş olup, tahmin yöntemi için nispeten yeni bir metot olan ME-boot ...
  • Acil barınma ünitesi temininde parametrik tasarım ve katmanlı üretimin incelenmesi 

   Baş, Emel (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu araştırmada acil durumlarda barınma ihtiyacını sağlayan ürünlerin, üretim, depolama, taşınabilirlik ve kullanım özelliklerinden kaynaklanan sorunlarının çözümünde; hammadde stoklama ve afet alanlarında üretime olanak ...
  • Ahmet Hamdi Tanpınar ve edebiyat tarihi 

   Akşehirlioğlu, Mustafa (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Edebiyat tarihçiliği, daha ziyade edebî eserleriyle tanınan bir sanatkâr olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın farklı bir yönünü ortaya koymaktadır. Tanpınar'ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, yayınlandığı 1949 yılından bu yana ...
  • Aidiyet duygusu açısından konut mekan ve donatı tercihlerinde mesleğe bağlı değişkenler 

   Alpegemen, İrem Ekin (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   İnsanın kimliğini dilediği gibi yansıtabildiği, gerek tek başına gerek aile ve arkadaşlarıyla dilediğince vakit geçirebildiği, anılar biriktirdiğin en mahrem, en özel mekan konuttur. İnsan hayatında bu denli önemli bir ...
  • Aktivist strateji ile hareket eden serbest yatırım fonlarının getirileri 

   Ünal, Serkan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada aktivist serbest yatırım fonlarının işlemleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında tespit edilen serbest yatırım fonlarına ait 1634 adet 13D formu ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu (SEC) web sitesinden ...
  • Alman dış politika kimliği ve güç kullanımı (1949-2016) : Süreklilik ve değişim dinamiklerinin analizi 

   Mazlum, Mahmut (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu çalışmada Almanya'nın 1949'dan günümüze, uluslararası çatışmalarda izlediği politikalar ele alınmaktadır. Tezin amacı, Almanya'nın II. Dünya Savaşı sonrası geliştirdiği, güç kullanımına karşı mesafeli ve değer bazlı dış ...
  • Amerikan ve Rus istihbarat servislerinin kritikdönemeçleri 

   Aksu, Cem Tuna (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Bu tezin amacı, Amerikan ve Rus istihbarat servislerinin kurumsallaşmaları sürecinde karşılaştıkları meydan okumalar ile birlikte gelen kritik dönemeçleri ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Bu tez, Amerikan ve Rus istihbarat ...
  • Anadolu sahası tezkirelerinde eğitim, öğretim ve yetiştiricilik 

   Esmer, Beril İzel (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Şâir tezkireleri, şâirlerin hayatlarıyla ilgili biyografik bilgiler vermenin yanı sıra dönemin edebiyat ortamı, şiir anlayışı, toplumsal ipuçları hakkında da malumat veren biyografi kaynaklı eserlerdir ve edebiyat araştırmaları ...
  • An Analysis Of Wage, Earnings and income inequality in Turkey 

   Arslan, Emre Bilal (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   The goal of this thesis is to analyze wage, income, and earnings inequalities in Turkey by using the data from Household Budget Surveys that have been available yearly since 2002. A thorough documentation of earnings and ...
  • Are richer countries more democratic? the case of Muslim-majority countries 

   Sevinç, Nurgül (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu çalışmada, demokrasi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki nüfusunun çoğu Müslüman olan kırk altı ülke bağlamında araştırılmıştır. Demokrasi ve ekonomik değişkenler arasındaki ilişki literatürde oldukça popüler olmasına ...
  • Askeri alanda devrim'in Türk silahlı kuvvetleri'nin pkk terörizmi ile mücadelesine etkisinin analizi 

   Ökten, Tolga (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışmada, Askeri Alanda Devrim tartışmasının merkezinde yer alan hassas hedefleme teknolojisinin, TSK ile PKK terör örgütü arasındaki mücadeleye olan etkisi incelenmiştir. Hassas hedeflemenin TSK lehine yarattığı güç ...
  • Avrupa Akdeniz işbirliği bölgesinde ekonomik bağımlılığın Güney Akdeniz Ülkelerine etkileri 

   Aydın, Onuralp (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   1995'de başlayan Barcelona Süreciyle beraber Avrupa-Akdeniz bölgesinde sosyo-ekonomik ilişkiler, ticaret, doğrudan yabancı yatırım, turizm ve ekonomik fonlar vasıtasıyla genişlemiş ve derinleşmiştir. Bu tez, Avrupa Akdeniz ...
  • Ayaklanmacı terörizm ile mücadelede mahalli halkın güvenlik sistemine dâhil edilmesi: PKK ile mücadelede güvenlik koruculuğu örneği 

   Arslan, Mehmet Erdem (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK terör örgütü ile uzun yıllardır devam etmekte olan mücadelesi süresince güvenlik koruculuğu sistemi önemli bir tartışma konusu olmuştur. Mahalli halkın güvenlik sistemine dâhil edildiği çok ...
  • Balkan Antantı ve Türk Edebiyatı: Cumhuriyet devrinde Balkanlara dönük edebiyatın doğuşu ve gelişmesi 

   Çetin, Saadet (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   1930'ların kültür ve sanat hayatı gözden geçirildiğinde, Türk edebiyatında Balkanlara yönelik yeni bir ilginin oluşmaya başladığı görülmektedir. 1930 başlarında imzalanan Balkan Antantı ve çeşitli ikili anlaşmaların ardından ...
  • BEEPS 2012-2014 dönemi araştırmasına ait veriler çerçevesinde şirketlerin inovasyon yapmalarını etkileyen faktörler 

   Uçar, Yasemin Şükran (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Bu çalışmada, günümüzde şirket ve devletler nezdinde her geçen gün daha fazla önem kazanan inovasyon kavramı çerçevesinde, özel şirketleri yenilik yapmaya sevkeden faktörler incelenmektedir. Bu bağlamda, Dünya Bankası ile ...
  • Betonlaşma ve finansal krizler ile ilişkisi: Türkiye örneği 

   Aydoğdu, Gökhan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Genel olarak devresel dalgalanmaların zirve döneminde inşa edilen binalarla yükseklik rekabetine girildiği kabul edilmektedir. Aslında aralarında bir ilişki olabileceği birçok kişinin aklına gelmese de aşırı betonlaşmanın ...