Now showing items 1-1 of 1

    • Dinamik talep modellemesi ile fiyat manipülasyonlarının saat kırılımında karlılığa etkisi 

      Bağcı, Zeliha (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
      Türkiye'de havacılık sektörü günden güne gelişmekte ve rekabetçi hale gelmektedir. Son günlerde internet üzerinden alışverişin müşteriler açısından tercih edilir ve erişilebilir hale gelmesi ile online satış kanalı, ...