Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Meryem
dc.contributor.authorKök, Tuğçe
dc.date.accessioned2019-12-25T12:06:24Z
dc.date.available2019-12-25T12:06:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKök, T. (2016). Oyun mekanları tasarım ölçütlerinin yapılandırılmış çevre bağlamında değerlendirilmesi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/2549
dc.description.abstractÇocuklar gerçek deneyimleri; çevrelerini, nesneleri ve fikirlerin birbiriyle nasıl ilişkilendirildiğini keşfederek kazanırlar. Çocuk mekânları, çocukların bu deneyimleri kazanmalarında etkin bir yere sahiptir. Bu mekânların tasarım kurgusunda, çocukların ergonomik, duyusal, algısal ve zihinsel boyutları yer alır. Çocuk ne kadar fazla uyarıcı ile tanıştırılırsa, onun çeşitli alanlardaki gelişimi de o kadar desteklenir. Mekân içerisinde yaratılan çeşitlilik öğrenme ve oyun olanaklarını artıracağından çocukların bu doğrultuda gelişimine daha fazla katkısı olacak ve bu katkı da ilerideki yaşamı üzerinde etkin bir rol oynayacaktır. Çalışmanın konusu; günümüzde kapalı mekânlarda oldukça yaygınlaşan "çocuklar için tasarlanan oyun alanlarında mekân-donatı ilişkisini ışık, doku, renk, malzeme ve form açısından incelenmesi ve bu mekânların çocuk gelişimi ve algısı üzerindeki etkisi" nin değerlendirilmesidir. Araştırmada oyun kavramı ve kuramları, çocukların mekân algısı, çocuk oyun mekânları, yapılandırılmış çevre, mekânsal uyarıcı ve deneyimin çocukların oyun algısının mekânsal yansımaları olan ışık, renk, doku ve malzemenin oyun alanlarındaki kullanımları değerlendirilmektedir. Daha sonra hızla çoğalan oyun mekân çeşitleri incelenerek durum tespiti yapılmış olup, ardından mekân tasarımı ve çocuk gelişim uzmanı kişilere uygulanan araştırma anlatılmıştır. Bu çalışmada, çocuklar için tasarlanan oyun mekânlarında çocuk gelişimi, tasarım süreci ve tasarım kriterleri ele alınarak mevcut oyun mekânları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede, çocuklar için tasarlanmış oyun mekânlarında göz ardı edilen gereksinimler, oyun mekânlarında kullanılması gereken renk, doku, ışık ve malzeme kriterleri incelenmiştir. Aynı zamanda çocuk oyun alanları tasarımında iki farklı disiplin olan mekân tasarımının ve çocuk gelişiminin oyun mekânlarının tasarım ölçütleri değerlendirilmektedir. Çocuk gelişimine yeterli ve doğru katkıyı sağlaması açısından mekân tasarımında pek çok nokta büyük öneme sahiptir. Çalışma; bu noktalar üzerine değerlendirmelerde bulunacaktır. Anahtar Kelimeler; Oyun mekânları, Yapılandırılmış Çevre, Işık, Renk, Doku, Malzeme. ?tr_TR
dc.description.abstractChildren gain real experiences by discovering and associating their environment, the objects and ideas around them. Children spaces have an effective place for gaining these experiences. In addition, design set-up of children spaces covers children' ergonomic, sensory, perceptual and mental developmental dimensions. Since the learning medium and development of children is play, the subject area is play spaces; the more children encounters stimulation of different fields, the better they are supported by their environment and this improvement of diversity of learning and opportunities are encountered in play spaces. In this respect, the subject of the study is; indication of design dimensions of proliferating play spaces in various multi-purpose interior spaces emphasizing space- furnishings relations besides light, colour, texture and material on children development and their spatial perception. In accordance the study assesses; concept and theories of play, children' perception of play, type of play spaces, structured environment, spatial stimulation and experience which affects children' spatial apprehension through light, colour, texture and material. Afterwards a survey study is applied to evaluate design dimensions which were established to determine in the literature review and observational study around 60 play spaces to the experts of space designer and early child pedagogic'. So, the evaluation of the design process and criteria's to handle current state of play spaces. This evaluation is the assessment of disregarded requirements and criteria's of light, colour, texture and material in the play spaces. Therewithal research of design dimensions with experts of two different disciplines whom are spatial designer and early child pedagogic' which is a crucial issue because of the developmental contribution on children. Thus, the study will make an evaluation on all above mentioned argument. Key Words; Play Spaces, Structured Environment, Light, Colour, Texture, Material.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMaterialen_US
dc.subjectTextureen_US
dc.subjectColouren_US
dc.subjectLighten_US
dc.subjectStructured environmenten_US
dc.subjectPlay spacesen_US
dc.subjectMalzemetr_TR
dc.subjectDokutr_TR
dc.subjectRenktr_TR
dc.subjectIşıktr_TR
dc.subjectYapılandırılmış çevretr_TR
dc.subjectOyun mekanlarıtr_TR
dc.titleOyun mekanları tasarım ölçütlerinin yapılandırılmış çevre bağlamında değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of play spaces 'design dimensions within the context of'structured environment'en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasarım Lisansüstü Programı
dc.contributor.departmentTOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, Industrial Designen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record