Institutional Repository

Cantor Minimal Sistemlerin Topolojik Tam Grupları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ürtiş, Çetin
dc.contributor.author Özdemir, Anıl
dc.date.accessioned 2019-12-25T13:34:43Z
dc.date.available 2019-12-25T13:34:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Özdemir, A. (2017). Cantor Minimal Sistemlerin Topolojik Tam Grupları. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] en_US
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/2633
dc.description.abstract Bu tezde Cantor Kümesi'nin minimal homeomorfizmalarının topolojik tam grubunun yapısı incelenmiştir. Bu grupların incelenmesi yakın zamanlarda başlamış olup, Gruplar Teorisi'ndeki önemi; sonsuz, sonlu üretilen, basit ve uyumlu grupların ilk örneklerinin bu sınıftan oluşturulması ile artmıştır. Bu grupların Dinamik Sistemler ile olan bağlantısı, Gruplar Teorisi ile Dinamik Sistemler Teorisi arasında köprü görevi görmektedir. Bu çalışmada bu bağlantı incelenip, topolojik tam grupların izomorfik olması ile iki dinamik sistemin eşlenik olması arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca topolojik tam grubunun cebirsel özellikleri detaylı bir şekilde irdelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, the structure of the topological full groups of minimal homeomorphisms of the Cantor space has been examined. Interest of these groups has recently increased, and the prominence in Group Theory has been enhanced by the construction of infinite, simple, finitely generated and amenable groups from this class. The connection of these groups with Dynamical Systems is a bridge between the Theory of Groups and the Theory of Dynamical Systems. In this study, this connection is examined and the relation between the isomorphism of topological full groups and the conjugation of two dynamic systems is revealed. Moreover, algebraic properties of the topological full group are also covered in detail. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Cantor space en_US
dc.subject Topological full group en_US
dc.subject Simple group en_US
dc.subject Amenable group en_US
dc.subject Cantor Uzayı Topolojik tam grup Basit Grup Uyumlu Grup tr_TR
dc.title Cantor Minimal Sistemlerin Topolojik Tam Grupları tr_TR
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Lisansüstü Programı
dc.contributor.department TOBB University of Economics and Technology Graduate School of Engineering and Science, Mathematics Graduate Programs en_US
dc.relation.publicationcategory Tez tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record