Now showing items 1-20 of 28

  • Mîr Fâzilî'ni̇n Taksîm-i̇ Salât u Evkât'inin şerhi̇ 

   Usluer, Fatih (Ankara Haci Bayram Veli UniversityAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2009)
   Hurufism is a philosophical and mystical movement which is established by Fadlallah (d. 796/1394) in Iran, and its traces can be seen until XVIIth century. As in the history of world culture, in the Islamic world too, ...
  • Altay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları 

   Bacanlı, Eyüp (Ahmet Yesevi UniversityAhmet Yesevi Üniversitesi, 2010)
   Although the Altay Turkic suffix -atan is specified as “future tense suffix” in traditional grammars, it may indicate past, present or future tenses. Aspectotemporally, it often indicates pluri-occasional (habitual) and ...
  • Feyznâme-i̇ Mi̇sâlî neşi̇rleri̇ 

   Usluer, Fatih (Ankara Haci Bayram Veli UniversityAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2010)
   Misâlî’s mathnawi entitled Fayznâma since of demonstrating the essence of Hurûfî philosophy and its plain style called researchers’ attention. Untill now, Fayznâma was translated in a master thesis and in three article ...
  • Türk Edebiyatında Klasik Algısı Üzerine Düşünceler 

   Durmuş, Tuba Işınsu (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   Since Tanzimat period, one of the debates of Turkish literature has been, not to determine standart and definable criteria for the term of classic. Today, if you ask anybody the question “which classics do you read?”, the ...
  • Hurufilikte Rüya Tabirleri 

   Usluer, Fatih (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   In Hurufi literature, the dreams which are interpreted by Fazlullah, the instructor of Hurufism and considered as the owner of interpretation were collected in the books named Hâbnâme and Nevmnâme. Nonetheless, in these ...
  • Anderson, Gregory D. S. (2004). Auxiliary verb constructions in Altay-Sayan Turkic. (Turcologica 51) Wiesbaden: Harrassowitz 

   Bacanlı, Eyüp; Gökçe, Faruk (Ahmet Yesevi UniversityAhmet Yesevi Üniversitesi, 2011)
   [No abstract available]
  • Inflectional suppletion in Turkic languages 

   Bacanlı, Eyüp (Walter de Gruyter GmbH, 2011-10)
   As a type of irregularity and anomaly, suppletion has been widely investigated in Indo-European languages. It is generally thought that Turkic languages, as they are very agglutinating, do not tolerate such irregularities. ...
  • Kenan Hulusi Koray'ın Korkutan Öyküleri 

   Canbaz Yumuşak, Firdevs (Geleneksel Yayıncılık, 2013-09)
   Horror literature texts tell culture to which they belong more to fulfill the functions of the fears of people, creating an appropriate atmosphere. It is made using more supernatural beings and events, the devil, Dracula, ...
  • Muhafazakâr Müslüman Bİr Kadın Portre: Fatma Aliye Hanım 

   Canbaz Yumuşak, Firdevs (Kadim Yayınları, 2013-09)
   Türkiye'de muhafazakâr düşünce söz konusu olduğunda anılması gereken önemli isimlerden biri de Fatma Aliye Hanım'dır. Fatma Aliye Hanım gerek toplumsal etkinlikleriyle gerek yazdıklarıyla özellikle kadınların eğitilmesi ...
  • Kısa Kısa (Küçürek) Öykünün İmkanları ve Sorunları 

   Canbaz Yumuşak, Firdevs (Atatürk Culture CenterAtatürk Kültür Merkezi, 2013-09)
   Short short story, placed in the literary world at the end of the 20th century occurs as a story in itself or a kind of sub-genres of story. However disputes and differences can be found on its nomenclature and identification. ...
  • High-focal intraterminality in Denizli Dialects of Turkish 

   Bacanlı, Eyüp (Harrassowitz Verlag, 2013-12)
   [No abstract available]
  • Siyasi Rekabetin Bir Enstrümanı Olarak Ortaçağda Sanat 

   Durmuş, Tuba Işınsu (DEV İktisadi İşletmesi, 2014)
   When considering patron-artist relationship in the Middle Ages, administrators had a great role for supporting science andarts. It can be said thatone of the most important characteristics of an administrator is supporting ...
  • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi 

   Durmuş, Tuba Işınsu (Ahmet Yesevi University Board of TrusteesAhmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Ba?kanlığı, 2014)
   [No abstract available]
  • Türk Dillerinde Alomorfi Koşullanması 

   Bacanlı, Eyüp (Hacettepe UniversityHacettepe Üniversitesi, 2014-12)
   In this paper, stem and affixal allomorphy observed in the segmental morphology and process morphology of Turkic languages is examined from a synchronic viewpoint. To date, Turkologists have generally dealt with affixal ...
  • Kazakçada Başlangıç-Dönüşümlü (İnhoatif-Hâl Bildiren) Fiiller ve Onlar Üzerinde Evre Belirleme: Kazakça Konuşurlarının Tutumları Üzerine Deneysel Bir İnceleme 

   Bacanlı, Eyüp; Madiyeva, Gulmira; Mambetova, Manshuk (Hacettepe UniversityHacettepe Üniversitesi, 2015-10)
   In this paper we deal with the inchoative-stative (initio-transformative) verbs first proposed as a different verb type by Johanson (1971; 1999; 2000) in Turkic languages and existing in Kazakh as well such as bol- 'become ...
  • Osmanlı Saray Kültürünün Bir Parçası Olarak Sanatçı Nedim-Musahipler 

   Durmuş, Tuba Işınsu (Geleneksel Yayıncılık, 2017-06)
   Artists in the Ottoman Empire are the main elements that make the convenance of palace and executives give support and value to artists and artistic activities. This idea is also confirmed by the fact that the positions ...
  • Nazımdan Nesre Anlatımın Dönüşümü: Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ Örneği 

   Durmuş, Tuba Işınsu; Gürbüz, Mehmet (Divan Edebiyatı Vakfı, 2017-10)
   In this study, it’s aimed to examine the process of poetical text’s being transferred into the prose by means of the literary work considering Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ as an example. Furthermore it’s aimed to analyze the ...
  • Osmanlı nesrinin folklorik üslup özellikleri 

   Durmuş, Tuba Işınsu; Gürbüz, Mehmet (Ahmet Yesevi University, 2018)
   Bu çalışmada daha önce bir araştırmaya konu olmamış olan mensur metinlerde folklorik üslup kullanımı araştırılacaktır. Araştırmanın amacı, seçilen metinlerin kelime, kelime grubu ve cümle yapıları üzerinde yapılacak ...
  • Dublinliler 

   Joyce, James (Everest Yayınları, 2018)
   “…amaç Dublin'deki hayatın o denli gerçek bir tasvirini yapmaktı ki, orada yaşayanlar şehirlerindeki bu düşünce ve duygu felci karşısında dehşete düşerek hatalarından arınacak ve bu sanat eserini bir tür manevi dirilişin ...
  • Cranberry morphemes in Turkish 

   Bacanlı, Eyüp; Tokuç, Saide (Harrassowitz Verlag, 2018)
   In this paper we deal with cranberry morphemes in Turkish, which are meaningless and bound. First, we discuss the accuracy of the term "unique", which is frequently used to describe cranberry morphemes, and we assert that ...