Show simple item record

dc.contributor.authorKardaş, Şaban
dc.date.accessioned2019-12-25T14:34:56Z
dc.date.available2019-12-25T14:34:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKARDAŞ, Ş. (2019). İNSAN HAKLARI SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER: REALİST TEMELLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Muhafazakar Dusunce/Conservative Thought, 15(56).en_US
dc.identifier.issn1304-8864
dc.identifier.urihttps://www.muhafazakar.com/uploads/articles/56/8.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/2963
dc.description.abstractHuman rights has acquired a widely recognized international status since the Universal Declaration of Human Rights through the activities of some states, international organizations and NGOs, and has been incorporated into the foreign policy making of some states. Human rights has been renowned as one of the major forces influencing the development of international relations and international law. Nonetheless, the incorporation of human rights problematic into the practice of international relations and foreign policy making poses some theoretical, normative and practical difficulties, considering the founding norms and practices of modern international system. This article elaborates the tension between human rights and foreign policy, and traces the roots of this problematic relationship by going back to the founding tenets of realism, the dominant approach to the study of international relations and foreign policyen_US
dc.description.abstractnsan hakları sorunsalı bazı devletler, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının eylemleri sayesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden bu yana günümüz uluslararası ilişkilerinde kendine yer edinmiş ve bazı devletlerin dış politika yapım sürecine dahil olmuştur. İnsan hakları uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukukun gelişimini etkileyen temel güçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Yine de insan hakları sorunsalının uluslararası ilişkiler pratiğine ve dış politika yapım sürecine dahil edilmesi, modern uluslararası sistemin kurucu normları düşünüldüğünde, bazı teorik, normatif ve pratik güçlükler sunmaktadır. Bu çalışma insan hakları ve dış politika arasında varolan bu gerilimi tasvir edip, uluslararası ilişkiler ve dış politika çalışmalarında hakim yaklaşım olan realizmin temel ilkelerine bakarak, bu problemli ilişkinin kökenlerinin izini sürmeyi amaçlamaktadır.tr_TR
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKadim Yayınlarıtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.subjectRealismen_US
dc.subjectHuman Rightsen_US
dc.subjectUluslararası İlişkilertr_TR
dc.subjectRealizmtr_TR
dc.subjectİnsan Haklarıtr_TR
dc.titleİnsan Hakları Siyaseti Ve Uluslararası İlişkiler: Realist Temelleri Yeniden Düşünmektr_TR
dc.title.alternativeHuman Rights Policy And International Relations: Revisiting Realist Foundationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalThe Journal Of Conservative Toughtsen_US
dc.relation.journalMuhafazakar Düşünce Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relationsen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümütr_TR
dc.identifier.volume15
dc.identifier.issue56
dc.identifier.startpage121
dc.identifier.endpage150
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0770-8971
dc.contributor.tobbetuauthorKardaş, Şaban
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.TRDizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpRM016QXlNZz09


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record