Show simple item record

dc.contributor.advisorKöprülü, Kahraman Güçlütr_TR
dc.contributor.authorHünerli, Halil Volkantr_TR
dc.date.accessioned2016-11-07 17:26:29
dc.date.available2012-12-15
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/304
dc.description.abstractParametrik amfiler ve osilatörler teorik olarak uzun süredir araştırılan bir alanolsa da, fiberler kullanılarak yapılan parametrik amfiler daha yeni yeni dikkatçekmeye başlamıştır. Bu tezde, fiberlerde görülen doğrusal olmayan davranışlargenel olarak anlatılmış ve bu davranışların uygulamalarından olan parametrikyükseltme ve parametrik osilasyon işlemleri incelenmiştir. Optik fiberlerdeparametrik işlemin kaynağı dört dalga karışımıdır. Dört dalga karışımındadejenere ve dejenere olmayan durumlar için klasik bağlaşık alan denklemleriçıkarılıp, dejenere durum için bağlaşık denklemler normalize edilip sayısal olarakçözümlemesi yapılmıştır. Bu denklemlerin analiz sonuçları kullanılarak, dejeneredört dalga karışımını kullanan fiber optik parametrik amfi ve osilatörlerdekuvantum gürültüsü analizi yapıldıktan sonra hem amfilerde hem de osilatörlerdegenlik sıkıştırması olan bölgeler bulunduğu sayısal olarak gösterilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractAlthough parametric amplifiers and oscillators represent a relatively old fieldof theorical research, parametric amplifiers using optical fibers has attractedattention recently. In this thesis, nonlinearities in optical fibers are generallydiscussed and parametric amplification and parametric oscillation processes,which are a couple of applications of these nonlinearities are studied. The sourceof parametric process in optical fibers is four wave mixing. Classical coupledfield equations of four wave mixing for degenerate and nondegenerate cases areanalyzed and numerically solved after normalization of the coupled equations.By using the results of the coupled equation analysis, quantum noise analysisin fiber optic parametric amplifiers and oscillators using degenerate four wavemixing is done and it is numerically shown that there exists amplitude squeezingin both amplifiers and oscillators.en_US
dc.languagetur
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTZ00059.pdftr_TR
dc.subjectDört dalga karışımıtr_TR
dc.subjectFour wave mixingen_US
dc.subjectFiber optik parametrik amfilertr_TR
dc.subjectFiber optic parametric amplifiersen_US
dc.subjectFiberoptik parametrik osilatörlertr_TR
dc.subjectFiber optic parametric amplifiersen_US
dc.subjectFiberlerde kuvantum gürültüsütr_TR
dc.subjectQuantum noise in fibersen_US
dc.subjectGenlik sıkıştırmatr_TR
dc.subjectAmplitude squeezingen_US
dc.titleOptik fiberlerde dejenere dört dalga karışımı ve kuvantum gürültüsü analizitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of degenerate four wave mixing and quantum noise in optical fibersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentElektrik Elektronik Mühendisliği Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record