Institutional Repository

Restful web servisleri ile ontoloji sorgulama

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doğdu, Erdoğan
dc.contributor.author Maboçoğlu, Abdülhamit tr_TR
dc.date.accessioned 2016-11-07 17:26:29 tr_TR
dc.date.issued 2010-01-01 tr_TR
dc.date.issued 2016-11-07 17:26:29 tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/326
dc.description.abstract Semantik veya Anlamsal Web, günümüzde web alanında yaşanan en önemli gelişmelerden birisidir. Web’de anlamsız denen türde bilgiler arama motorlarınca kelime bazlı arama ve web belgeleri arasındaki anlamsız bağlantılar takip edilerek bulunabilmektedir. Bunun yetersizliği başta fark edilmiş ve geliştirilen semantik web teknolojileri bu boşluğu dolduracak görünmektedir. Semantik web yalnızca web tabanlı sistemler için değil diğer bilgi sistemleri için de önemli bir veri modeli ve bilgi işleme alternatifi oluşturmaktadır. Semantik Web’de kapsamlı veri modelleri ontolojilerde oluşturulmaktadır. Ontoloji belli bir alanda kullanılan veri türleri ve bunlar arasında ilişkileri tanımlayan bir yapıdır. Ontoloji tanımlama dilleri RDF, RDFS, OWL bu konuda geliştirilmiş web standartları olarak akademi ve endüstride kabul görmektedir. Ontoloji, semantik web tabanlı sistemler için bir tür şema işlevi görmektedir. Ontolojiler bu iş için geliştirilmiş özel araçlar kullanılarak oluşturulabilmektedir ve sorgulanabilmektedirler. Bu tezde ontoloji tanım ve verilerinin sorgulanması ve oluşturulması için geliştirdiğimiz RESTful web servisleri tabanlı bir protokol ve web-tabanlı gerçekleştirimi sunulacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Semantic web is the most important technology development nowadays in web technologies area. In the web, information is extracted from the current web via keyword-based search and following the meaningless links between the documents using web search engines. It is noticed that this will be insufficient at the very beginning with the ever growing web and semantic web has the promise to fix this. Semantic web provides an important data model and information processing alternative not only for the web-based but for all other information processing systems as well. In the semantic web, comprehensive data models are constructed in the ontologies. Ontology is a data definition model for the data types and relationships in a specific domain. Ontology definition languages RDF, RDFS, OWL are the current web standards that are accepted in the academia and the industry. Ontology constitutes a schema for the semantic web-based systems. Ontologies are constructed and queried using specialized tools developed for his purpose. In this thesis we present a RESTful web services-based protocol and its implementation that is developed to define and query ontology definition and data. en
dc.language.iso tur
dc.publisher TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı - Bilgi Teknolojileri Bilim Dalı tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TZ00138.pdf tr_TR
dc.subject Semantik web tr_TR
dc.subject Semantic web
dc.subject Anlamsal web tr_TR
dc.subject Restful
dc.subject Web servisleri tr_TR
dc.subject Ontoloji tr_TR
dc.subject Ontology
dc.subject Owl
dc.subject Rdf
dc.title Restful web servisleri ile ontoloji sorgulama tr_TR
dc.title.alternative Querying ontologies using restful web services en
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record