Show simple item record

dc.contributor.authorDalgıç, Başak
dc.contributor.authorFazlıoğlu, Burcu
dc.date.accessioned2020-02-11T07:17:12Z
dc.date.available2020-02-11T07:17:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDALGIÇ, B., & FAZLIOĞLU, B. FOREIGN AFFILIATED FIRMS AND EMPLOYMENT: EVIDENCE FROM TURKEY1.en_US
dc.identifier.issn2148-029X
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/21805/234361
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/3345
dc.description.abstractEmploying a firm level dataset over the period 2003-12, employment effects of foreign affiliation is examined for Turkish firms. The employment changes of firms via foreign direct investment are investigated through treatment models by using Propensity Score Matching techniques jointly by Difference in Difference methodology. In an attempt to see the strength of the sustainability of fdi’s positive effects on employment, the post-treatment period is extended and accordingly two different treatment groups are established. The results of the study robustly show that fdi acquisition improves firm level employment immediately after the acquisition and, this effect is sustainable even in the preceding years.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 2003-12 zaman aralığına ait firma düzeyinde bir veri seti kullanılarak, doğrudan yabancı yatırımların istihdam üzerindeki etkileri incelenmektedir. Analizlerde örneklem seçim problemini önleyecek şekilde, doğrudan yabancı yatırım alma durumunu içeren uygulama (treatment) modelleri oluşturulmakta ve bu modellere Eğilim Skoru Eşleştirmesi (Propensity Score Matching) ile birlikte Fark-içinde-Fark (Difference-in-Difference) teknikleri uygulanmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımların firma istihdamı üzerindeki sürdürülebilir etkilerini görebilmek üzere uygulama sonrası zaman periyodu uzatılarak farklı uygulama grupları oluşturulmaktadır. Çalışmanın sonuçları, firmaların istihdam düzeyinin doğrudan yabancı yatırıma maruz kalmanın hemen ardından arttığını ve söz konusu etkinin takip eden yıllarda da sürdüğünü göstermektedir.tr_TR
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBandırma Onyedi Eylül Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectForeign Direct Investmenten_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectFirmen_US
dc.subjectPropensity Score Matchingen_US
dc.subjectDoğrudan Yabancı Yatırımlartr_TR
dc.subjectİstihdamtr_TR
dc.subjectFirmatr_TR
dc.subjectEğilim Skoru Eşleştirmesitr_TR
dc.titleForeign Affiliated Firms And Employment: Evidence From Turkeyen_US
dc.title.alternativeDoğrudan Yabancı Yatırımlar Ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneğitr_TR
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Management and Economics Researchen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Entrepreneurshipen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Girişimcilik Bölümütr_TR
dc.identifier.volume13
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage365
dc.identifier.endpage374
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0523-5450
dc.contributor.tobbetuauthorFazlıoğlu, Burcu
dc.identifier.doi10.11611/JMER676
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.TRDizinhttps://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMk9EZzBOQT09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record