Show simple item record

dc.contributor.authorSayar, A. R. Zafer
dc.date.accessioned2020-02-11T07:23:12Z
dc.date.available2020-02-11T07:23:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSayar, Z. (2013). UMS 12 Gelir Vergileri Standardı Kapsamında Mali Kar ve Ticari Kar ile Ertelenmiş Vergiler. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 40, 15-27.en_US
dc.identifier.issn1307-6639
dc.identifier.urihttps://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/35cff749-7196-48e1-a65e-bbad7fac6f93/muhasebe-ve-denetime-bakis-dergisi-sayi--40
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/3357
dc.description.abstractInternational Accounting Standard (IAS) 12 Income Taxes covers not only current taxes that will be paid by the company but also deferred taxes. It has been essential that • how current corparate taxes report in the financial statements, • if there is a deferred tax implication, how it will recognize, •whether there are deferred taxes because of the differences between taxable profit and IAS profit, •how deferred taxes will be reported in the financial statements. The concept has been evaluated with both theorotical and practical dimension with many examples and case studies.en_US
dc.description.abstractUluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 12 Gelir Vergileri Standardı; şirketlerin ödeyecekleri cari dönem kurumlar vergisi yanı sıra ertelenmiş vergiler konusuna ilişkin hususları da içermektedir. Şirketlerin cari dönem vergilerinin finansal tablolarda nasıl gösterileceği, cari dönem vergiye esas kar (mali kar) ile UMS karı (ticari kar) arasındaki farklardan dolayı bir ertelenmiş vergi uygulamasının bulunup bulunmadığının belirlenmesi, ertelenmiş vergi uygulaması varsa nasıl muhasebeleştirileceği ve finansal tablolarda hangi kalemler içersinde gös- terileceği önem taşımaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmeler UMS 12 Standardının felsefesi ve teorik yapısı yanında çok sayıda çeşitli örnek ve uygulamalarla pekiştirilmektedir.tr_TR
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTÜRMOBtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectIAS 12 Income Taxesen_US
dc.subjectTaxable Profiten_US
dc.subjectIAS Profiten_US
dc.subjectDeferred Taxesen_US
dc.subjectUMS 12 Gelir Vergileri Standardıtr_TR
dc.subjectMali Kartr_TR
dc.subjectTicari Kartr_TR
dc.subjectErtelenmiş Vergilertr_TR
dc.titleUMS 12 gelir vergileri standardı kapsamında mali kar ve ticari kar ile ertelenmiş vergilertr_TR
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAccounting and Auditing Reviewen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Denetime Bakıştr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümütr_TR
dc.identifier.issue40
dc.identifier.startpage15
dc.identifier.endpage27
dc.contributor.tobbetuauthorSayar, A. R. Zafer
dc.contributor.ScopusAuthorID57160938500
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.TRDizinhttps://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRNU1UWXlNZz09


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record