Institutional Repository

Yazılımların servis olarak sunulması servis-yönelimli mimari ile geliştirilen bir sesli iletişim uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doğdu, Erdoğan tr_TR
dc.contributor.author Öztopuz, Gökhan
dc.date.accessioned 2016-11-07 17:26:29 tr_TR
dc.date.available 2012-12-17 tr_TR
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/340
dc.description.abstract Son 25 yılda yazılım geliştirme yaklaşımları ve süreçlerinde meydana gelen gelişmeler incelendiğinde, her yeniliğin bir öncekinin tamamlayanı ve geliştirilmiş şekli olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Servis-Yönelimli Mimari (Service-Oriented Architecture, SOA) son yıllarda yazılım geliştirmede tercih edilen ve yaygınlık kazanan bir yazılım mimarisi yaklaşımıdır ve hızla gelişen web teknolojilerini barındırmaktadır. SOA'nın standart yazılım mimarilerinden farkı, yazılım sisteminin iç ve dış sistemlerle ve yazılım parçalarıyla etkileşiminin servis-temelli olması, yazılımın ihtiyaç duyduğu işlevleri servis (hizmet) olarak diğer parçalardan alıyor olmasıdır. SOA'nın devamı olarak ortaya çıkan, yazılımların uzaktan kullanımını öngören daha yeni bir yaklaşım ise Servis Yazılımları (Software as a Service, SaaS), yada yazılımların servis olarak sunulmasıdır. SaaS'da sadece yazılımın işlevleri değil, fakat yazılımın tamamı lisanslama yöntemiyle kullanılabilmektedir. SaaS ekonomik ve işlevsel olarak faydalı bir model olarak kabul görmeye başlamıştır. Bu tez kapsamında yazılımların servis olarak sunulması (SaaS) konusu incelenmiş, kullanılabilecek teknikler, yöntemler ve bu yaklaşımın getireceği kazançlar sunulmuştur. Ayrıca, iletişim ve ses hizmetlerinin SaaS olarak sunumu incelenmiş, örnek bir ses hizmetleri SaaS uygulaması geliştirilmiş ve sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract When we look at the software development processe over the last 25 years, we see that each step is a complement and enhancement over the previous step. Service-Oriented Architechture (SOA) is a recently developed software architechture approach that utilizes fast developing web technologies. The difference with SOA is that software components interact with each other and other software applications via service calls, software applications utilize other applications via services. A recent consequence of SOA is to make software applications available for use remotely via an approach called Software as a Service (SaaS), in which not just certain funtionalities of software is made available via services, but the whole software is made available for use remotely as service via licensing. SaaS approach is currently being accepted as an economical and functional model. In this thesis, we investigate SaaS, its techniques, methods, and its benefits. We also present a voice communication application that we developed using SaaS approach. en_US
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.source TZ00081.pdf tr_TR
dc.subject XML tr_TR
dc.subject Web servisleri tr_TR
dc.subject Web services en_US
dc.subject SOA
dc.subject SaaS
dc.subject SIP
dc.subject WS
dc.title Yazılımların servis olarak sunulması servis-yönelimli mimari ile geliştirilen bir sesli iletişim uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Software as a service: A voice communication application developed using service-oriented architecture tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department TOBB Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record