Institutional Repository

MoReCon: Mobil yazılım uygulamaları için bağlam-duyarlı ve servis tabanlı bir arakatman yazılımı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doğdu, Erdoğan tr_TR
dc.contributor.author Soyer, Onur tr_TR
dc.date.accessioned 2016-11-07 17:26:29 tr_TR
dc.date.available 2012-12-17 tr_TR
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/342
dc.description.abstract Mobil cihazların hızla yaygınlaşması ile birlikte bu cihazlar için geliştirilen uygulamalar da çeşitlilik kazanmaktadır. Bu cihazlarla ilgili en önemli kavramlardan birisi "bağlam-duyarlılık" (context-awareness) dir. Bu kavram, mobil cihazların taşıyan kişinin özelliklerine ve cihazın bulunduğu ortama ve çevreye göre tepki vermesi, üzerindeki uygulamaları duruma göre uyarlamasını ifade eder. En bilinen ve yaygın kullanılan bağlam-duyarlılık bilgilerinden birisi "yer" (location) bilgisidir. Örneğin, mobil cihaz bulunduğu yere göre (GPS bilgisi) kişiye yapılacak işlerini bildirebilir, ya da yerel reklam bilgileri sunabilir. Bu tez çalışmasında bağlam-duyarlılık konusunda daha önce yapılan çalışmalar ve mobile cihazlarda bağlam-duyarlı uygulama geliştirebilmek için geliştirdiğimiz MoReCon adlı arakatman yazılımı (middleware) sunulmuştur. MoReCon, uygulamalardan bağımsız olarak bağlam-duyarlılık konusunda gerekebilecek her türlü bilgiyi sağlayan ve saklayan kapsamlı bir arakatman yazılımdır. Bu yazılım RESTful web servisleri ile esnek bir şekilde erişilebilir, bağlam bilgilerini esnek bir şekilde saklama, erişme ve güncellemeyi sağlayan basit bir protokole sahiptir. MoReCon, mobil cihazlar üzerinde çalışmak üzere küçük olacak (compact) şekilde tasarlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract With the rapid growth of mobile devices and their usage, now there are also a wide variety of applications developed for these devices. One of the most important concepts for these devices is “context-awareness”. This concept refers to the fact that these devices and the applications on them react and respond according to the context in which the person carying device is, such as the surrounding environment or the person’s personal preferences. One of the most known and common usage of context-aware information is the location information. For example, mobile device can notify the user according to its location and present the tasks or make advertisement suggestions, etc. In this thesis, we surveyed some of the previous work about context-awareness and presented MoReCon middleware that we developed for building context-aware application on mobile devices. MoReCon is helpful in providing and maintaning the context information for the mobile applications. It is a modular and servis-oriented middleware, serves the context information via RESTFul web services via a simple protocol. MoReCon is designed as a compact middleware to work on mobile devices. en_US
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.source TZ00107.pdf tr_TR
dc.subject Bağlam duyarlılık tr_TR
dc.subject Context-awareness en_US
dc.subject RESTful web servisleri tr_TR
dc.subject RESTful web services en_US
dc.subject J2ME
dc.subject Mobil uygulamalar tr_TR
dc.subject Mobile applications en_US
dc.title MoReCon: Mobil yazılım uygulamaları için bağlam-duyarlı ve servis tabanlı bir arakatman yazılımı tr_TR
dc.title.alternative Morecon: Service-based and context-aware middleware for mobile applications tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department TOBB Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record