Institutional Repository

Tasarımda küresel fikir ve yerel eylem: Küresel markalar ve yerel pazarlar ekseninde glokalizasyon stratejilerinin incelenmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)