Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzpek, Burak Bilgehan
dc.contributor.authorÖzdemiroğlu, Cihad
dc.date.accessioned2020-04-27T12:48:13Z
dc.date.available2020-04-27T12:48:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationÖzdemiroğlu, C. (2019). Merkezi otoritenin zayıfladığı ortamlarda kimlik gruplarınınortaya çıkması, birbirleri ve merkezi otoriteyle ilişkileri . Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/3489
dc.description.abstractBu tezin amacı, ulus devlet sistemi içerisinde yaşanan problemler neticesinde bölünmüş toplumlarda aktörlerin davranışlarını uluslararası ilişkilerdeki denge kavramıyla incelemektir.Vestfalya Barış anlaşması sonrası ulus devlet düzeni tüm dünyada benimsenerek insanların bir arada yaşaması ve devletin meşruiyeti homojen bir yapıda olduğu varsayımına dayandırılmıştır. Bu çalışmada ulus devlet sistemi içersinde etnik dini ya da mezhepsel olarak homojen olmayan devletlerde çıkması muhtemel halk hareketliliklerinin sebebi incelenecek, çatışmasızlığın sağlanması adına izlenmesi gereken yollar tartışılacaktır. Halk hareketliliklerinin bir iç savaşa evrildiği toplumlarda iç savaşın her bir aktörünün tıpkı uluslararası sistemde devletlerin hareket ettiği gibi bağımsız hareket edeceği ve kendi çıkarı için ilişkiler tesis edeceği yapısal denge teorisine göre ele alıncaktır. Aktörlerin söz konusu bağımsızlığı iç savaşın dengelenerek çatışmasızlık ortamına alan yaratabileceği bir durum oluşturabileceği gibi çatışmayı daha da şiddetlendirebilir. Çalışmamızda tüm bu durumları inceleyerek bölünmüş toplumlarda aktörler arası ilişkilerin ne şekilde gelişeceğini 2012 sonrası halk hareketliliği olarak başlayan ve iç savaşa dönüşen Suriye örneği özelinde incelenecektir.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to review the behaviors of actors in societies divided as a result of problems experienced in the nation-state system with the concept of balance in international relations. The whole world adopted the nation-state order after the Westphalia Peace Agreement, and the collective living of people and the legitimacy of the state relied on the assumption that it was in a homogenous structure. This study will examine the public activity that might emerge in states that are not ethnically or denominationally homogenous within the nation-state system and will discuss routes that must be followed to ensure de-escalation. The study will discuss based on the structural balance theory how each actor in a civil war acts independently, just as states act in an international system, and facilitates relations for its own interests in societies in which public activity evolves into a civil war. This de-escalation of actors could create a situation in which they can create an environment of de-escalation by balancing the civil war, just as it could further exacerbate the conflict. Our study will examine the manner in which inter-actor relations will develop in divided societies particular to the example of Syria, whose public activity began after 2012 and transformed into a civil war, by reviewing all these situations.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇatışmatr_TR
dc.subjectKimlik Gruplarıtr_TR
dc.subjectİç Savaştr_TR
dc.subjectDemokrasitr_TR
dc.subjectSuriyetr_TR
dc.subjectConflicten_US
dc.subjectIdentity Groupsen_US
dc.subjectCivil Waren_US
dc.subjectDemocracyen_US
dc.subjectSyriaen_US
dc.titleMerkezi otoritenin zayıfladığı ortamlarda kimlik gruplarınınortaya çıkması, birbirleri ve merkezi otoriteyle ilişkileritr_TR
dc.title.alternativeThe emergence of identity groups in weakened centralauthorties, and the relationship amongst the identity groupsand the central authorityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.contributor.departmentTOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, International Relations Graduate Programs
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record