Institutional Repository

Bir açık inovasyon aracının sistematik tasarımı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gümüş, Bülent tr_TR
dc.contributor.author Çubukçu, Ahmet tr_TR
dc.date.accessioned 2016-11-07 17:26:29 tr_TR
dc.date.available 2013-06-14 tr_TR
dc.date.issued 2011 tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/352
dc.description.abstract İnovasyon kavramının önemi dünyanın her bir köşesinde devamlı vurgulanmaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile açık inovasyon kavramı inovasyon kavramı içerisinde adından sıkça söz ettirmeye başlamış; böylece bu konudaki çalışmalar ve projeler de ivme kazanmıştır. Açık inovasyon, değişik sektörlerde farklı uygulamalar ile yapılmaya çalışılsa da bu konudaki çalışmalarda halâ tam bir bütünlük sağlanabilmiş değildir. Bazı firmalar açık inovasyon çalışmaları yaparak teknolojik ilerlemeyi sadece kendi iç Ar-Ge’lerine bağlı kalmadan başarmaya çalışmalarına rağmen, bu konuda uygulanan yöntemler belirli belirsizdir. Ayrıca, araştırmalar gösteriyor ki, açık inovasyonu uygulama gayretinde olan firmaların yetkilileri ve çalışanları da, açık inovasyon kavramı hakkında çok fazla bilgi sahibi değillerdir. Bilginin sınırsız ve her yerden ulaşılabilir olması, açık inovasyonu bir gereklilik haline getirdi. Gerekli bilginin doğruluğuna, nerede ve nasıl kullanılacağına karar verilmesinde, etkin açık inovasyon araçlarının desteklenmesi gerekmektedir. Etkin bir açık inovasyon aracı olan açık inovasyon web portalları ile firmalar, inovatif bir yapıya bürünerek, günümüz şartlarında rekabet güçlerini artırabilmektedirler. Açık inovasyon web portalları, genel amacı inovasyona dayalı sonuçlar ortaya koymak olan bir yapıda, firmalar ve yenilikçileri ikinci nesil internet hizmeti olan Web 2.0 platformunda buluşturan bir açık inovasyon aracıdır. Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD) ve Sistematik Tasarım metodolojileri kullanarak tasarlanmış bir açık inovasyon web portalı yapısı ise bu tezde sunulmuştur. Bunun öncesinde, konu ile ilgili detaylı bir literatür taraması, inovasyon ve açık inovasyon farkındalığı ile ilgili bir saha çalışması ve dünyada faaliyet gösteren değişik açık inovasyon web portallarının kıyaslamalı analizleri sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The importance of the concept of innovation is being emphasized in all over the world. With the spread of information and communication technologies, the concept of open innovation began to be more popular as a subtitle of innovation. Hence, studies and projects on this issue have gained momentum. Open innovation practices are attempted to be performed by different techniques and approaches in different sectors, but there are still no standards or commonality established in this area. Although some companies can successfully use open innovation without relying too much on their internal R&D to achieve technological progress, the methods and tools are not well-defined yet. In addition, research shows that the managers and practitioners in companies who are practically using the open innovation techniques and approaches are not very well aware of the open innovation concept itself. Since the amount of knowledge has increased drastically and also knowledge can be accessed from practically anywhere, taking advantage of open innovation has become a necessity for companies. The validation of the required knowledge and the decisions of how and where to use the knowledge can be supported by effective open innovation tools. Companies can improve their competitiveness with the use of the open innovation web portals as an effective open innovation tool. Open innovation web portals are one of open innovation tools that bring together companies and innovators on Web 2.0 platforms to reach the goal of innovation-based results. In this thesis, a structure of an open innovation web portal is designed using Quality Function Deployment (QFD) and Systematic Design methodologies. In addition, a detailed literature review about innovation, open innovation and design methodologies is presented. A field study on the open innovation awareness and benchmark study of various open innovation web portals are also presented. en_US
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source TZ00261.pdf tr_TR
dc.subject İnovasyon tr_TR
dc.subject Innovation en_US
dc.subject Online İnovasyon tr_TR
dc.subject Online Innovation en_US
dc.subject Açık İnovasyon tr_TR
dc.subject Open Innovation en_US
dc.subject Açık İnovasyon Web Portalı tr_TR
dc.subject Open Innovation Web Portal en_US
dc.subject Sistematik Tasarım tr_TR
dc.subject Systematic Design en_US
dc.subject Kalite Fonksiyon Yayılımı tr_TR
dc.subject Quality Function Deployment en_US
dc.title Bir açık inovasyon aracının sistematik tasarımı tr_TR
dc.title.alternative Systematic design of an open innovation tool tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dcterms.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dcterms.accessRights Yazarına aittir / Belongs to the author
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record