Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçınkaya, Haldun
dc.contributor.authorIrkörücü, Sait
dc.date.accessioned2020-06-16T06:54:41Z
dc.date.available2020-06-16T06:54:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationIrkörücü, S. (2019).Yirmi birinci yüzyılda deniz güvenliği kavramının Kopenhag okulu güvenlikleştirme yaklaşımı çerçevesinde analizi. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/3549
dc.description.abstractBu çalışmada, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları yazınında sıklıkla dile getirilen, ancak tanımı üzerinde henüz bir konsensüs bulunmayan "Deniz Güvenliği" kavramı, Kopenhag Okulu tarafından ortaya konulan "Güvenlikleştirme" yaklaşımı çerçevesinde analiz edilmektedir. Çalışmada "güvenlikleştirme kuramı kimler tarafından deniz güvenliğine nasıl uygulanmıştır?" araştırma sorusuna odaklanılmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak; deniz güvenliği terimi ve tehdit algıları tanımlanmıştır. Ardından 1995 yılında Ole Weaver tarafından ortaya konulan "güvenlikleştirme" kavramı incelenmiş ve analiz için bir çerçeve belirlenmiştir. Son olarak ise güvenlikleştirme yaklaşımının deniz güvenliğine hangi güvenlikleşitirici aktörler tarafından nasıl uygulandığı analiz edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, the concept of maritime security, which is frequently mentioned in the literature of international relations and security studies, but which does not yet have a consensus on its definition, is analyzed within the framework of the "securitization" approach put forward by the Copenhagen School. The study focuses on the research question "by whom and how securitization theory is applied to maritime security? ` In this context, firstly; marine security term and threat perceptions are defined. Then the concept of securitization introduced by Ole Weaver in 1995 was examined and a framework for analysis was determined. Finally, how and by which securitization actors applied the securitization approach to maritime security was analyzed.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeniz Güvenliğitr_TR
dc.subjectGüvenlikleştirmetr_TR
dc.subjectKopenhag Okulutr_TR
dc.subjectDeniz Güvenlik Stratejileritr_TR
dc.subjectMaritime Securityen_US
dc.subjectSecuritizationen_US
dc.subjectCopenhagen Schoolen_US
dc.subjectMaritime Security Strategiesen_US
dc.titleYirmi birinci yüzyılda deniz güvenliği kavramının Kopenhag okulu güvenlikleştirme yaklaşımı çerçevesinde analizitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of maritime security concept in 21th century within the framework of Copenhagen school securitizationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.contributor.departmentTOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, International Relations Graduate Programs
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record