Show simple item record

dc.contributor.authorBaysun, Şahika
dc.contributor.authorDemircin, Gülay
dc.date.accessioned2021-01-22T06:27:46Z
dc.date.available2021-01-22T06:27:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBAYSUN, Ş., & DEMİRCİN, G. (2019). Tekrarlayan Ateş Sendromları. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler-Özel Konular, 15(4), 31-40.en_US
dc.identifier.isbn9756050340464
dc.identifier.urihttps://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-tekrarlayan-ates-sendromlari-86940.html
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/4015
dc.description.abstractPeriodic fever syndromes are generally autoinflammatory diseases. Autoinflammatory diseases are disorders of the innate immune system and characterized by unprovoked and uncontrolled inflammation. This review focuses on pathogenesis, clinical properties, diagnosis and treatments of these ilnesses, which include periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis (PFAPA); tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome (TRAPS); Mevalonate kinase deficiency/Hyperimmunglobulin D syndrome (MKD/HIDS); cryopyrin-associated periodic syndrome (CAPS). Although it is not an autoinflammatory disease, cyclic hematopoiesis (CH) will also be included in this review since it is one of the causes of periodic fever.en_US
dc.description.abstractTekrarlayan ateş sendromları, genellikle inflamasyonun sınırlandırılmasındaki bozukluklar nedeniyle ortaya çıkan otoinflamatuar hastalıklardır. Otoinflamatuar hastalıklar, doğal immun sistemin bozukluklarıdır ve herhangi bir uyarı olmaksızın oluşan inflamasyonun kontrölsüz şekilde devam etmesi ile karakterizedir. Bu derlemede, tekrarlayan ateş ile seyreden otoimmun hastalıklardan periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal lenfadenit sendromu (PFAPA); Tümör nekrozis faktor reseptor ilişkili periyodik sendrom (TRAPS); Mevalonat kinaz eksikliği/Hiperimmunglobulin D sendromu (MKD/HIDS); kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar (CAPS) ile otoinflamatuar bir hastalık olmamasına rağmen tekrarlayan ateş tablosuyla seyreden siklik hematopoez (CH) 'in patogenezi, klinik özellikleri, tanı ve tedavi yaklaşımları gözden geçirilecektir.tr_TR
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)tr_TR
dc.relation.ispartofPediatride Ateşen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.subjectAutoinflammatory diseasesen_US
dc.subjectrelapsing feveren_US
dc.subjectOtoinflamatuar hastalıklartr_TR
dc.subjecttekrarlayan ateştr_TR
dc.titleTekrarlayan Ateş Sendromlarıtr_TR
dc.title.alternativePeriodic Fever Syndromesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler - Özel Konulartr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Medicine, Department of Internal Medical Sciencesen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümütr_TR
dc.identifier.startpage31
dc.identifier.endpage40
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5633-6724
dc.contributor.tobbetuauthorBaysun, Şahika
dc.contributor.tobbetuauthorDemircin, Gülay
dc.contributor.YOKid139051
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record