Show simple item record

dc.contributor.authorSezgin, Ayşe Aslı
dc.contributor.authorKarabacak, Zaliha İnci
dc.date.accessioned2021-03-19T08:39:54Z
dc.date.available2021-03-19T08:39:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSezgin, A. A. (2019). Dijital Çağda Korku ve Keyfin Yeni Tanımı: FoMO ve JoMO. Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, (49).en_US
dc.identifier.issn2147-4524
dc.identifier.urihttps://ezproxy.etu.edu.tr/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&AN=142347373&site=eds-live&scope=site
dc.identifier.urihttps://idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/paperDetail.xhtml?uId=106009&
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/4159
dc.description.abstractThe individual, who shapes her/his daily life according to the stimuli coming from the digital world, redefines her/his usual behaviors and emotions by these digital stimuli. Fear and joy are also included in this new definition. Now the sources of people’s fears or the events they enjoy also differ according to the characteristics of the digital age. These differences are evaluated as “problems which caused from internet use” in the related literature. Particularly in the face of intense information flow, new fears such as missing this information, staying away from the agenda, not being able to follow and sharing virtual shares started to take place in daily life. The concepts of FoMO (Fear of Missing Out) and JoMO (Joy of Missing Out), which are among these fears and have been the subject of different researches in recent years, should be considered as the new definition of fear and joy of the people of the digital age. In this study, the perception dimension of these new concepts, which entered into daily life, was evaluated with a survey conducted for internet users.en_US
dc.description.abstractGündelik yaşamını, dijital dünyadan gelen uyarıcılara göre biçimlendiren birey, alışılmış davranışlarını ve duygularını, bu dijital uyarıcılar tarafından yeniden tanımlamaktadır. Korku ve keyif de bu yeni tanımlama içinde yer almaktadır. Artık insanların korkuları ya da keyif aldıkları olayların kaynakları da dijital çağın özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar konuyla ilgili literatürde “internet kullanımına ilişkin sorunlar” şeklinde değerlendirilmektedir. Özellikle, yoğun bilgi akışı karşısında bu bilgiyi kaçırma, gündemden uzak kalma, sanal paylaşımları takip edememe ve paylaşımda bulunamama gibi yeni korkular gündelik yaşam içinde yer almaya başlamıştır. Bu korkular arasında yer alan ve son yıllarda farklı araştırmalara da konu olan FoMO (Fear of Missing Out) ve JoMO (Joy of Missing Out) kavramları, dijital çağın insanının yeni korku ve keyif tanımı olarak değerlendirilmelidir. Bu çalışmada da gündelik yaşama giren bu yeni kavramlara ilişkin algı boyutu, internet kullanıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen bir anketle değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDigital Ageen_US
dc.subjectJoyen_US
dc.subjectFearen_US
dc.subjectDijital Çağtr_TR
dc.subjectKeyiftr_TR
dc.subjectKorkutr_TR
dc.subjectFoMOtr_TR
dc.subjectJoMOtr_TR
dc.titleDijital çağda korku ve keyfin yeni tanımı: FoMO ve JoMOtr_TR
dc.title.alternativeA New Definition of Fear And Enjoy in The Digital Age: FoMO and JoMOen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİletişim Kuram ve Araştırma Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Visual Communication Designen_US
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümütr_TR
dc.identifier.issue49
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage11
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4931-556X
dc.contributor.tobbetuauthorKarabacak, Zaliha İnci
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.TRDizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpZek5qWTJOZz09


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record