Institutional Repository

Şirket tahvillerinin çoklu diskriminant analizi, sıralı logit ve sıralı probit modelleriyle derecelendirilmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)