Institutional Repository

Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların türev araç kullanımını etkileyen faktörler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokat, Ekin
dc.contributor.author Doğan, Zeynep
dc.date.accessioned 2017-03-29T11:59:48Z
dc.date.available 2017-03-29T11:59:48Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/442
dc.description Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların türev araç kullanımını etkileyen faktörler tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada Türkiyedeki firmaların türev araç kullanımını etkileyen faktörler incelenmiştir. Borsa İstanbul?da işlem gören ve finansal olmayan 150 firmanın 2011 ve 2012 yılı verileri kullanılarak, firmaların türev araç kullanımında etkili olan faktörler Logit modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları ilgili literatürde de görüldüğü gibi firma büyüklüğünün türev araç kullanımındaki pozitif etkisini göstermektedir. Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul endekslerinden kurumsal yönetim endeksine dahil olma ve yabancı ortaklık parametreleri de firmaların türev araç kullanımını açıklayan faktörler olarak öne çıkmaktadır. Türk firmalarının türev araç kullanımının analizine yönelik geliştirilen model gelecek çalışmalar için de başlangıç niteliği taşımaktadır. Türkiye için göreceli yeni olan türev araçlarla riskten korunmanın önemi ve sağlayacağı faydaların firmalarca daha iyi anlaşılması ve türev araç kullanımının yaygınlaşması ile modelde farklı parametrelerin de etkili olması beklenmektedir. tr_TR
dc.description.abstract This paper investigates the determinants of financial derivative use by Turkish firms. Using data from 150 non-financial firms, traded in Borsa Istanbul, factors affecting the use of financial derivatives are determined by employing Logit model. Our results are in line with related literature and show the positive impact of firm size on the use of derivatives. Additionally, to be included in BIST Corporate Governance Index and foreign partnership are also found to be effective factors on derivative hedging activities. Since the model is developed to analyze the determinants of derivative use by Turkish firms, it will provide a baseline for future related research. As the firms understand the importance of hedging with use of derivatives and its benefits and become more familiar with it, different parameters are expected to become effective on the use of derivatives which is relatively a new phenomenon for Turkey. en_US
dc.language.iso tur
dc.publisher TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.source Do%C4%9Fan%2C%20Zeynep.pdf tr_TR
dc.subject Risk yönetimi tr_TR
dc.subject Türev araç kullanımı tr_TR
dc.subject Risk management en_US
dc.subject Derivative use en_US
dc.subject BİST100 tr_TR
dc.title Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların türev araç kullanımını etkileyen faktörler tr_TR
dc.title.alternative Factors affecting the use of derivatives of companies that are traded in Istanbul Stock Exchange tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record