Institutional Repository

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

 

Recent Submissions

 • Bor, Emre (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Doğada bulunan malzemelerin farklı karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri de maddenin ışık ile etkileşimine sebep olan kırıcılık indisidir. Farklı kırıcılık indislerine sahip dielektrik malzemelerin ...
 • Kumbul, Utku (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Radar, elektromanyetik dalgayı ilgilenen hedefe veya bölgeye gönderen ve hedeflerden yansıyan elektromanyetik dalgaları alarak hedef ve bölge hakkında tespit, takip, görüntüleme gibi fonksiyonları gerçekleştiren bir ...
 • Ceyhan, Kıvanç (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Elektronik harp operasyonları; elektronik atak, elektronik savunma ve elektronik destek olmak üzere üç temel görevi içermektedir. Elektronik destek operasyonları savaş durumunda komuta kontrol mekanizmasına ya da dost ...
 • Korucu, Ali Buğra (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Bu tezde, frekans seyrek işaretlerin Nyquist altı örneklenmesini sağlayan yeni bir Sıkıştırılmış Algılama (CS) tabanlı çok kanallı Kiplemeli Geniş Bant Çevirici (KGBÇ) yöntemi önerilmektedir. Bu sistemin dayandığı CS'in ...
 • Seyfioğlu, Mehmet saygın (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Son zamanlarda, derin yapay sinir ağları (DNN), sentetik açıklılı radar (SAR) veya mikro-Doppler tabanlı otomatik hedef tanıma gibi RF sinyal sınıflandırma uygulamalarında araştırma konusu olmuştur. Bununla birlikte, radar ...
 • İlhan, İhsan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Streç işleme(Sİ) yüksek menzil çözünürlüğü sağlarken Analog Dijital Çevirici(ADÇ) oranını düşürüp, geniş bantlı sinyalleri dar bantlı alıcılar ve teknikler kullanarak işleyen bir darbe sıkıştırma tekniğidir. Geniş bantlı ...
 • Yüksel, Anıl (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Kablosuz Algılayıcı Ağları (KAA) paradigması, yaygın bilişimin (ubiquitous com- puting) ve Makineden-Makineye (Machine-to-Machine) haberleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. KAA'ların anayurt güvenliği, askeri uygulamalar, ...
 • Sümer, Halil İbrahim (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  İnsanlar yaşlandıkça düşme, büyük bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Bu konudaki çalışmalar düşmelere hızlı tepki vermenin ölümle sonuçlanan vaka sayısında kritik azalma sağladığını göstermektedir. Bu nedenle sağlık ...
 • Yumrukaya, Ufuk (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Tek akı kuantum (SFQ) mantık devreleri, icadından bu yana, birçok uygulamada kullanılarak gelişmekte olan teknolojilerden biri haline gelmiştir. SFQ devrelerin çekirdeğini Josephson eklemi oluşturmaktadır. Bu nedenle SFQ ...
 • Öner, Bilgehan Barış (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Lord Rayleigh tarafından bir boyutta dönemli olarak dizilmiş katmanların yasak-bant karakteristiği gösterildikten yaklaşık bir yüzyıl sonra, modern optikteki yasak-bant cihaz ihtiyacı, araştırmacıları iki ve üç boyutlu ...
 • Can, Melih Göktuğ (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  E. Yablonovitch ve S. John'un 1987 senesinde yayımlanan çalışmaları sayesinde Fotonik Kristaller (FK) hakkındaki araştırmalarzamanla artan bir ilgi oluşturdu. Fotonik kelimesi fotonlar vesilesiyle gerçekleştirilen işlemleri ...
 • Kurtulmaz, Ekim (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Yeniden yapılandırılabilir çoklu anten sistemleri (MR-MIMO), ısıma örüntüsü, frekans bandı ve polarizasyon özelliklerini degistirebilen akıllı anten elemanları ile olusturulan MIMO anten sistemleridir. Böyle bir MR-MIMO ...
 • Erol, Barış (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Radar gözetleme sistemlerindeki asıl zorluk insanların hayvanlardan ayrılması olduğu kadar farklı insan hareketlerinin ayrılmasını da kapsamaktadır. Bu nedenle hedef mikro-Doppler imzalarının otomatik hedef sınıflandırması ...
 • Sel, Artun (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
  DC-DC dönüştürücüleri, PFC (Power Factor Correction), MPPT (Maximum Power Point Tracking) ve dc gerilim seviyesi değişimleri gibi birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu uygulamalara ek olarak, her geçen gün ...
 • Avşar, Murat (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Lazer epilasyon, kıl folikülüne ve şaftına termal yolla hasar verilerek, bu yapıların kalıcı bir şekilde yok edilmesini amaçlayan ve son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşmış olan cerrahi olmayan bir operasyondur. Lazer ...
 • Tandoğan, Sinan Erkam (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
  Biyometrik tabanlı kimlik doğrulama sistemleri yaygın olarak parolalar yerine kullanılmaya başlamıştır. Bir mikrofon kullanılarak kolayca elde edilebileceği için ses biyometrisi tüm biyometriler arasında daha popülerdir. ...
 • San, Ezgi (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
  Pankeskinleştirme yöntemlerinde temel olarak yapılan işlem yüksek uzamsal çözünürlüklü pankromatik görüntü ile düşük uzamsal çözünürlüğe sahip çoklu spektral görüntüyü birleştirmektir. Gerçekleştirilen görüntü füzyonunda ...
 • Şahin, Büşra (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
  Elektriksel bloklama, diğer bloklama yöntemlerine göre birçok avantaja sahip; akut ve kronik ağrı, kas spastisitesi ile ilişkili durumlar ve kalp yetmezliği gibi birçok tıbbi sorun için yeni tedavi olanakları vaat eden ...
 • Zorkun, Aral Ertuğ (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
  Anten, elektromanyetik dalgaları belirli bir örüntüde yayan veya algılayan metalik yapıya sahip bir aygıttır. Antenler farklı geometrik yapılarda olup, günümüzde birçok farklı uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Görüntüleme ...
 • Tutgun, Mediha (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
  Fotonik aygıtlar entegre optik devrelerin tasarımında kullanılan temel elemanlardır. Sezgisel olarak parametre uzayının taranması veya sezgisel olmayan eniyileme algoritmalarının kullanılması fotonik aygıt tasarım ...

View more