Toplam kayıt 125, listelenen: 1-20

  • İşlemcilerde düşük güç tüketimine yönelik yöntemler 

   Hanay, Yusuf Sinan (2007)
   Bu tez mikroiş lemcilerde düşük güç tüketimine yönelik bazı yöntemler önerip, onları s s ayrıntılı bir sekilde inceleyip ele almaktadır. Günümüzde daha yüksek işlem gücüne ş s talep sürerken aynı zamanda daha düşük güç ...
  • Kayan kip tekniği ve yapay potansiyel fonksiyonlar ile sürü robot hareket denetimi 

   Köksal, İlter Murat (2008)
   Bu tez çalışmasında sürü robotlar için hareket denetimi çalışılmıştır. Tezde geliştirilen denetim stratejisi yapay potansiyel fonksiyonlar ve kayan kipli denetim tekniğinin birleşiminden oluşmaktadır. Sürünün üyeleri iki ...
  • Dinamik komşuluklu eşzamansız dağınık parçacık sürü eniyileme yöntemi ve çok robotlu arama görevinde uygulanması 

   Akat, Salih Burak (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   In this thesis decentralized asynchronous particle swarm optimization (PSO) with dynamic neighborhood topology and its implementation to a search task of a multi-agent system were studied. Particle swarm optimization with ...
  • Mikroişlemcilerde yazmaç öbeğinin enerji tasarrufu için bölümlenmesi 

   Özsoy, Meltem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009)
   Bu tezde günümüz işlemcilerinde önemli bir yere sahip olan elemanlardan yazmaç öbeğinde enerji tasarrufu sağlayacak iyileştirmeler üzerinde durulmuştur. Yazmaç öbeği işlemci içindeki en yakın ve erişilmesi en kolay ...
  • Optik fiberlerde dejenere dört dalga karışımı ve kuvantum gürültüsü analizi 

   Hünerli, Halil Volkan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Parametrik amfiler ve osilatörler teorik olarak uzun süredir araştırılan bir alanolsa da, fiberler kullanılarak yapılan parametrik amfiler daha yeni yeni dikkatçekmeye başlamıştır. Bu tezde, fiberlerde görülen doğrusal ...
  • İki eksenli bir helikopterin kontrolü 

   Buğday, Yusuf (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bilim Dalı, 2010)
   Helikopterler kısıtlı alanlarda zemin tipi ayırmaksızın hızla dikey kalkış ve iniş yapabilmeleri dolayısıyla taşımacılık ve acil müdahale durumlarında sıkça kullanılan hava taşıtlarıdır. Helikopter kontrolünde başarım, ...
  • Gezgin robot sistemlerinde konumlandırma ve haritalama 

   Ataş, Yunus (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Bu tez çalışmasında gezgin robot sistemleri için konumlandırma iyileştirmesi ve haritalama uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk çalışmada IMU (ataletsel ölçüm birimi) özellikleri incelenerek kör konumlandırma ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarda bağlantı sayısının sınırlandırılmasının ağ ömrü üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

   Akgün, Mehmet Burak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Kablosuz algılayıcı ağlar, en az bir baz istasyonundan ve algılayıcıları vasıtasıyla ortamdan ürettikleri veriyi baz istasyonuna iletmekle görevli çok sayıda düğümden olusan ağlardır. Enerji gereksinimlerini bataryalarından ...
  • İnsansız hava araçlarında farklı kontrol tekniklerinin performans karşılaştırması 

   Özbek, Necdet Sinan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bilim Dalı, 2010)
   Günümüz gelişen teknolojisi ile otonom insansız hava araçları savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yüksek bir ivme ile artan popülerliğe sahiptir. İnsansız hava araçları pazarında en büyük pay şüphesiz savunma ...
  • Yapay potansiyel fonksiyonlar ve panel metodu kullanarak robot dizilim kontrolü ve seyrüseferi 

   Merheb, Abdel-Razzak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı, 2010)
   Bu tez çalışmasında, potansiyel akış hesaplamaları robot sürülerine çarpışmasız seyrüsefer algoritması geliştirmek için kullanılmıştır. Akışkanlar mekaniğinde iyi bilinen, sıkıştırılmayan viskoz olmayan potansiyel akış ...
  • Tek bakış açısı derinlik kestirimi yöntemi ile robot denetimi 

   Karataş, Engin (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Bu tez çalışmasında tek bakış açısı ile derinlik kestirimi yöntemi ile sürü robotlarda dizilim denetimi ve geri besleme doğrusallaştırılması yöntemi ile hareketli robotlar için bir hedefin etrafında çember takibi üzerinde ...
  • FPGA-Tabanlı, steryo görmeye sahip bir robotta üç boyutta eş zamanlı konumlama ve haritalama 

   Aydoğdu, Muhammet Fatih (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Konum ve harita bilgisi mobil bir robotun başarımında etkili olan önemli faktörlerdendir. Bu çalışmada, stereo kameraya sahip mobil bir robotun gerçek zamanda ve eş zamanlı olarak konumlama ve haritalama yapmasını ...
  • Çok kanallı genişbant kablosuz sistemlerde kaynak tahsisi 

   Sökmen, Fatma İrem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011)
   Dik frekans bölmeli çoklama (DFBÇ) geniş bant sistemlerde semboller arası girişimi engellemek için kullanılmaktadır. Bu sistemle kanal alt kanallara bölünür. Her alt-kanal farklı kullanıcıya tahsis edilebilir. Çizelgeleyici ...
  • Özgün fotonik dalga kılavuzlarının ışığın hızını yavaşlatmak gayesiyle tasarımı ve bu tasarımların biyosensör alanına uyarlanması 

   Ayas, Lokman (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Son yılların popüler konuları arasında yer alan fotonik kristallerle ilgili dünya genelinde birçok araştırmacı tarafından araştırmalar yapılmaktadır. Işığın hızı, yönü, fazı gibi özelliklerinin değiştirilebildiği fotonik ...
  • Kablosuz ağlarda en az kesinti ihtimalli işbirlikli yol atama 

   Kurt, Gülizar Duygu (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı, 2011)
   Çok sekmeli kablosuz ağlarda “kablosuz yayın avantajı”, hem kablosuz ortamda bulunan sinyallerin verimli kullanılmasını hem de uzaysal çeşitlemeye imkân vererek uçtan-uca kesinti ihtimalinin azalmasını sağlar. Bu çalışmada ...
  • Sabit kanatlı bir insansız hava aracı için düşük bütçeli otopilot sistemi tasarımı 

   Kerimoğlu, Koray (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Havacılık endüstrisi, gelişen teknoloji ile beraber en hızlı gelişme gösteren alanlardan biri olmuştur. İnsansız hava araçları da bu gelişmenin bir ürünüdür. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir istasyondan kontrol ...
  • Tek akı kuantumu devrelerinde istatistiksel zamanlama analizi ve sayısal benzetim aracı geliştirilmesi 

   Çelik, Mustafa Eren (2013)
   Günümüzde kullanılan yarı iletken teknolojisine önemli bir alternatif olan tek akı kuantumu (SFQ) devreleri oldukça hızlı saat frekansı ve düşük enerji tüketimi ile yüksek kapasitede işlem gücü sağlayabilmektedir. Ancak ...
  • Fonksiyonel fotonik kristal aygıt tasarımları 

   Yılmaz, Döne (2013)
   Fotonik kristaller kullanılarak birçok alanda uygulanabilir aygıt tasarımları yapılabilmektedir. Bu tez çalışmasında, farklı tasarıma sahip kare örgü fotonik kristaller kullanılarak entegre optikte kullanılabilecek çeşitli ...
  • Çok rotorlu insansız hava aracı tasarımı ve kablosuz algılayıcı ağlarda kaynak ataması eniyilemesi 

   Batmaz, Anıl Ufuk (2013)
   Tezin ilk kısmında, günümüzde yaygın olarak geliştirilmeye çalışılan insansız hava araçlarından dört pervaneli hava aracının özgün tasarımının yapılış ve uygulanış aşamaları ele alınmıştır. Sistemin donanımı sıfırdan var ...
  • Düşük simetri ve derecelendirilmiş kırılma indisine sahip fotonik kristallerin spektral analizi 

   Giden, İbrahim Halil (2013)
   Tarihsel olarak, iki ve üç boyutlu Fotonik Kristaller (FK) olarak bilinen periyodik yapılara olan ilgi, Yablonovitch ve John ismindeki optik alanında çalışan bilim adamlarının periyodik yapılar üzerinde yaptıkları ilk ...