Now showing items 1-20 of 123

  • İşlemcilerde düşük güç tüketimine yönelik yöntemler 

   Hanay, Yusuf Sinan (2007)
   Bu tez mikroiş lemcilerde düşük güç tüketimine yönelik bazı yöntemler önerip, onları s s ayrıntılı bir sekilde inceleyip ele almaktadır. Günümüzde daha yüksek işlem gücüne ş s talep sürerken aynı zamanda daha düşük güç ...
  • Kayan kip tekniği ve yapay potansiyel fonksiyonlar ile sürü robot hareket denetimi 

   Köksal, İlter Murat (2008)
   Bu tez çalışmasında sürü robotlar için hareket denetimi çalışılmıştır. Tezde geliştirilen denetim stratejisi yapay potansiyel fonksiyonlar ve kayan kipli denetim tekniğinin birleşiminden oluşmaktadır. Sürünün üyeleri iki ...
  • Optik fiberlerde dejenere dört dalga karışımı ve kuvantum gürültüsü analizi 

   Hünerli, Halil Volkan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Parametrik amfiler ve osilatörler teorik olarak uzun süredir araştırılan bir alanolsa da, fiberler kullanılarak yapılan parametrik amfiler daha yeni yeni dikkatçekmeye başlamıştır. Bu tezde, fiberlerde görülen doğrusal ...
  • Mikroişlemcilerde yazmaç öbeğinin enerji tasarrufu için bölümlenmesi 

   Özsoy, Meltem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009)
   Bu tezde günümüz işlemcilerinde önemli bir yere sahip olan elemanlardan yazmaç öbeğinde enerji tasarrufu sağlayacak iyileştirmeler üzerinde durulmuştur. Yazmaç öbeği işlemci içindeki en yakın ve erişilmesi en kolay ...
  • Dinamik komşuluklu eşzamansız dağınık parçacık sürü eniyileme yöntemi ve çok robotlu arama görevinde uygulanması 

   Akat, Salih Burak (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   In this thesis decentralized asynchronous particle swarm optimization (PSO) with dynamic neighborhood topology and its implementation to a search task of a multi-agent system were studied. Particle swarm optimization with ...
  • İki eksenli bir helikopterin kontrolü 

   Buğday, Yusuf (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bilim Dalı, 2010)
   Helikopterler kısıtlı alanlarda zemin tipi ayırmaksızın hızla dikey kalkış ve iniş yapabilmeleri dolayısıyla taşımacılık ve acil müdahale durumlarında sıkça kullanılan hava taşıtlarıdır. Helikopter kontrolünde başarım, ...
  • FPGA-Tabanlı, steryo görmeye sahip bir robotta üç boyutta eş zamanlı konumlama ve haritalama 

   Aydoğdu, Muhammet Fatih (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Konum ve harita bilgisi mobil bir robotun başarımında etkili olan önemli faktörlerdendir. Bu çalışmada, stereo kameraya sahip mobil bir robotun gerçek zamanda ve eş zamanlı olarak konumlama ve haritalama yapmasını ...
  • Tek bakış açısı derinlik kestirimi yöntemi ile robot denetimi 

   Karataş, Engin (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Bu tez çalışmasında tek bakış açısı ile derinlik kestirimi yöntemi ile sürü robotlarda dizilim denetimi ve geri besleme doğrusallaştırılması yöntemi ile hareketli robotlar için bir hedefin etrafında çember takibi üzerinde ...
  • Yapay potansiyel fonksiyonlar ve panel metodu kullanarak robot dizilim kontrolü ve seyrüseferi 

   Merheb, Abdel-Razzak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı, 2010)
   Bu tez çalışmasında, potansiyel akış hesaplamaları robot sürülerine çarpışmasız seyrüsefer algoritması geliştirmek için kullanılmıştır. Akışkanlar mekaniğinde iyi bilinen, sıkıştırılmayan viskoz olmayan potansiyel akış ...
  • Gezgin robot sistemlerinde konumlandırma ve haritalama 

   Ataş, Yunus (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Bu tez çalışmasında gezgin robot sistemleri için konumlandırma iyileştirmesi ve haritalama uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk çalışmada IMU (ataletsel ölçüm birimi) özellikleri incelenerek kör konumlandırma ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarda bağlantı sayısının sınırlandırılmasının ağ ömrü üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

   Akgün, Mehmet Burak (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Kablosuz algılayıcı ağlar, en az bir baz istasyonundan ve algılayıcıları vasıtasıyla ortamdan ürettikleri veriyi baz istasyonuna iletmekle görevli çok sayıda düğümden olusan ağlardır. Enerji gereksinimlerini bataryalarından ...
  • İnsansız hava araçlarında farklı kontrol tekniklerinin performans karşılaştırması 

   Özbek, Necdet Sinan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bilim Dalı, 2010)
   Günümüz gelişen teknolojisi ile otonom insansız hava araçları savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yüksek bir ivme ile artan popülerliğe sahiptir. İnsansız hava araçları pazarında en büyük pay şüphesiz savunma ...
  • Çok kanallı genişbant kablosuz sistemlerde kaynak tahsisi 

   Sökmen, Fatma İrem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011)
   Dik frekans bölmeli çoklama (DFBÇ) geniş bant sistemlerde semboller arası girişimi engellemek için kullanılmaktadır. Bu sistemle kanal alt kanallara bölünür. Her alt-kanal farklı kullanıcıya tahsis edilebilir. Çizelgeleyici ...
  • Sabit kanatlı bir insansız hava aracı için düşük bütçeli otopilot sistemi tasarımı 

   Kerimoğlu, Koray (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Havacılık endüstrisi, gelişen teknoloji ile beraber en hızlı gelişme gösteren alanlardan biri olmuştur. İnsansız hava araçları da bu gelişmenin bir ürünüdür. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir istasyondan kontrol ...
  • Kablosuz ağlarda en az kesinti ihtimalli işbirlikli yol atama 

   Kurt, Gülizar Duygu (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı, 2011)
   Çok sekmeli kablosuz ağlarda “kablosuz yayın avantajı”, hem kablosuz ortamda bulunan sinyallerin verimli kullanılmasını hem de uzaysal çeşitlemeye imkân vererek uçtan-uca kesinti ihtimalinin azalmasını sağlar. Bu çalışmada ...
  • Özgün fotonik dalga kılavuzlarının ışığın hızını yavaşlatmak gayesiyle tasarımı ve bu tasarımların biyosensör alanına uyarlanması 

   Ayas, Lokman (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Son yılların popüler konuları arasında yer alan fotonik kristallerle ilgili dünya genelinde birçok araştırmacı tarafından araştırmalar yapılmaktadır. Işığın hızı, yönü, fazı gibi özelliklerinin değiştirilebildiği fotonik ...
  • Elektronik destek sistemleri için darbe tekrar aralığı modulasyonunun algılanması 

   Aktaş, Mert Can (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada Elektronik Destek sistemleri için Darbe Tekrar Aralığı Modulasyonu Algılama Methodu geliştirilmiştir. Ayrıca ilgili Modulasyonun kritik parametrelerini çıkartma çalışmaları yapılmıştır. Elektronik Harp günümüz ...
  • Fotonik yapılarda yüzey modun biyosensör ve dalga kılavuzu uygulaması 

   Erim, Muhammed Necip (2013)
   Bu tezde, öncelikle fotonik kristallerin yüzey modları kullanılarak polarizasyondan bağımsız (iki polarizasyonlu) dalga kılavuzunun tasarımı sunulmaktadır. Dalga kılavuzu yapısı hem TE hem de TM polarizasyon tarafından ...
  • Tek akı kuantumu devrelerinde istatistiksel zamanlama analizi ve sayısal benzetim aracı geliştirilmesi 

   Çelik, Mustafa Eren (2013)
   Günümüzde kullanılan yarı iletken teknolojisine önemli bir alternatif olan tek akı kuantumu (SFQ) devreleri oldukça hızlı saat frekansı ve düşük enerji tüketimi ile yüksek kapasitede işlem gücü sağlayabilmektedir. Ancak ...
  • Semantik verilerin dağıtık ortamda etkin olarak depolanması ve sorgulanması 

   Eroğlu, Özgür (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   İnternetin sağlamış olduğu en önemli özelliklerden bir tanesi, bilgilerin birbirine bağlanabilir olmasıdır. Bu sayede, birbiri ile ilişkili içerikler, veriyi yayınlayan kişilerden veya kaynaklardan bağımsız olarak, bir ağ ...