Now showing items 1-20 of 67

  • m-Makineli esnek operasyonlu akış tipi sistemlerde çizelgeleme 

   Demirtaş, Hatice Hande (2011)
   Bu çalışmada m makineli n adet parça üreten bir akış tipi üretim sistemi ele alınmıştır. Bu sistemde her parça makinelerde sırayla işlenmektedir. Her bir makinenin parça üzerinde yapması gereken belirli işlemler vardır. ...
  • Bir açık inovasyon aracının sistematik tasarımı 

   Çubukçu, Ahmet (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011)
   İnovasyon kavramının önemi dünyanın her bir köşesinde devamlı vurgulanmaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile açık inovasyon kavramı inovasyon kavramı içerisinde adından sıkça söz ettirmeye ...
  • Eş Zamanlı Taşımacılık İhalelerinde Fiyat Teklifi Eniyileme 

   Akyol, Çağla Gül (2012)
   Bu tezde, tam kamyon yükü taşıyıcısı açısından eş zamanlı taşımacılık ihaleleri ele alınmıştır. Göndericilerin ihtiyaç duydukları güzergâhlar için taşıyıcılardan fiyat teklifi talep ettiği, taşıyıcıların fiyat tekliflerini ...
  • Topoloji kontrolü ile kablosuz algılayıcı ağ güvenliğinin iyileştirilmesi 

   Şendil, Melek (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada KAA'lar için ağ ömrü en büyüklenirken, kısmi fazlalığa dayalı yeni bir güvenilirlik protokolüyle ağ güvenilirliğinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Önerilen karışık tam sayılı PRF modeli aşamalı olarak ...
  • Esnek işlemli akış atölyelerinde işlem ataması ve parça sıralaması 

   Sucu, Seda (2013)
   Bu çalı¸smada 2 veya 3 makineli n adet farklı tip parça üreten akı¸s tipi üretim sistemleri ele alınmı¸stır. Sistemdeki her parça akı¸s tipi üretim sisteminin geregi olarak her ˘ makinede aynı sırayla i¸slenmektedir. Her ...
  • Çok dönemli planlama çevreninde modüler kapasiteli ana dağıtım üssü yer seçimi ve ana dağıtım üssü ağı tasarımı problemleri 

   Seçerdin, Yusuf (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada, çok dönemli planlama çevreninde modüler kapasiteli ana dağıtım üssü (ADÜ) yer seçimi ve ADÜ ağı tasarımı problemleri ele alınmaktadır. Problemde, her dönemde, ADÜ'lerin yerleri ve kapasiteleri belirlenmekte, ...
  • Özdeş parça üreten esnek işlemli akış tipi sistemlerde çıktı miktarının en büyüklenmesi 

   İşler, Fatma (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışma kapsamında iki problem ele alınmıştır. İlk problem n adet özdeş parçanın üretildiği 3-makineli ve tek esnek işlemli bir akış atölyesidir. Sistemdeki bütün makineler kendi sabit işleminin yanı sıra esnek işlemi ...
  • Çift tutuculu robotik hücrelerde üretim hızının en büyüklenmesi: Sade çevrimler 

   Dalgıç, Özden Onur (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmada, sade çevrimlerin kullanıldığı $m$ adet makine ve çift tutuculu robotun bulunduğu bir robotlu üretim hücresi ele alınmıştır. Makinelerin yüklenme/boşaltması ve malzeme taşıma işlemleri robot tarafından ...
  • İki sipariş seçenekli ve taşıma maliyetli gazete satıcısı probleminde sipariş parti büyüklüğünün belirlenmesi 

   Nemutlu, Gizem Sultan (2013)
   Bu çal ³mada, tek al c ve tek sat c n n bulundu§u, tek periyotluk sistemde; sezonsal ürünlerin sat ³ nda gerçekle³en rassal talebi kar³ lamak için sezon ba³ nda verilecek ve risk nötral al c n n beklenen kâr n ...
  • Ara stok alanı bulunan tek robotlu üretim hücrelerinde çizelgeleme 

   Gündoğdu, Emine (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
   Robotik hücreler m adet makinenin ve malzeme taşıma, yükleme/boşaltmada kullanılan belirli sayıda robottan oluşan üretim hücreleridir. Bu çalışmada, 2 makineli kendi üzerinde ara stok alanı bulunan bir robotun kullanıldığı ...
  • Kapalı döngü tedarik zinciri ağı tasarımı 

   Kaya, Aycan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, ileri yöndeki geleneksel tedarik zinciri faaliyetlerine ek olarak tersine akış ve tersine tedarik zinciri faaliyetlerini de içinde barındıran kapalı döngü tedarik zinciri ağı tasarımı problemi ele alınmaktadır. ...
  • Tam kamyon yükü gönderici işbirliğinde güzergah planlama ve maliyet dağıtımının eniyilenmesi 

   Öner, Nihat (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Tam kamyon yükü gönderici işbirliği ağlarında; katılımcıların seçimi, kimin kimle işbirliği yapacağının belirlenmesi, işbirliğinden toplam kazanımın hesaplanması ve edinilecek kazanımların paylaşılması önemli problemler ...
  • Türkiye'deki sigorta mükelleflerinin optimal beyan zamanlarının belirlenmesi 

   Gülel, Derya (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Sigorta firmaları, sigortalıları kaza geçmişlerine göre indirim sınıflarına ayırmaktadırlar. Bir yıl içerisinde sigorta firmasına yapılan talepler doğrultusunda sigortalılar bir sonraki yıl farklı indirim sınıfında yer ...
  • Farklı servis tipleri için ana dağıtım üssü yer seçimi ve kapasiteli intermodal ana dağıtım üssü ağları tasarımı 

   Altuntaş, Saliha (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, farklı servis tiplerine hizmet verebilmek için farklı ulaşım yolları ve farklı tip araçları göz önüne alan ana dağıtım üssü (ADÜ) yer seçimi ve ADÜ ağları tasarımı problemleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda, ...
  • Genel müdahaleli ödüllü yenileme süreci için asimtotik yaklaşım 

   Ardıç, Özlem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada, genel müdahaleli ödüllü yenileme süreci ele alınmıştır. Sürecin bazı olasılık karakteristikleri için kesin ifadeler ve asimtotik açılımlar elde edilmiştir. Modeli ifade eden X(t) stokastik süreci matematiksel ...
  • Haber vermeyen arızalara sahip sistemler için bakım politikaları/ 

   Keleş, Büşra (2014)
   Bu çalışmada Markov eskiyen bir sistemin optimal bakım politikası, maliyeti enküçükleyen ve kontrol zamanını eniyileyen rassal karar modeli kurularak hesaplanmaktadır. Karar verici mekanizma sistemi periyodik olarak kontrol ...
  • Hastanelerde gerçek zamanlı konum belirleme sistemlerinin etkinliğinin artırılması 

   Ersol, Duygu (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Hastanelerde birkaç bölüm tarafından ortaklaşa kullanılan mobil ekipmanların sistematik bir biçimde paylaşılmaması hastane süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Hasta tedavisi gibi kritik olayları yöneten hastanelerde ekipman ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresi ve ağ güvenliği eniyilemesi 

   Yıldız, Uğur (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada kablosuz algılayıcı ağlarda ağ yaşam süresi ve ağ güvenliği eniyilemeye çalışılmaktadır. Düşmanların ellerinde bulunan anahtar bilgileri ile ağda toplanmış olan verileri ele geçirmeye çalıştıkları varsayılmaktadır. ...
  • Bulanık regresyon modellerinin tutarlılığı üzerine çalışmalar 

   Özşahin, Gülsüm (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Günümüz dünyasında mevcut verilerin kayıt altında tutulması son derece kolay olup bu verilerin gelecekte yapılacak çalışmalara rehberlik edecek nitelikte derlenip işlenmesi; kişi, kuruluş ve devletlere sunduğu proaktif ...
  • Bulanık sistem modelleme 

   Dilden, Elif Burcu (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bir sistemin yapısını incelemek, girdi/çıktı arasındaki ilişkiyi belirlemek ve tahmin modelleri oluşturabilmek oldukça önemlidir. Aristo mantığı ile yapılan sistem modellemelerinde, katı sınırlar vardır. Çalışmamızda katı ...