Institutional Repository

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

 

Recent Submissions

 • Tüten, Nahide (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Bu tez kapsamında, otomobil süspansiyon sisteminin bir parçası olan tork kolunun çevrimsel yükleme altında ağırlığının deterministik yöntemlerle eniyilenmesi ve ardından elde edilen optimum tasarımın güvenilirlik tahmini ...
 • Köksal, Alev Elikalfa (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Günümüzde ve gelecekteki enerji ihtiyacı en önemli konulardan birisidir. Enerji tüketimi hızla artmaya devam etmekte ve dünya çapında kömür ve diğer fosil yakıtlara talep azalmaktadır. Gelecekteki enerji ihtiyaçlarını ...
 • Tosun, Ufuk (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Yapıların rüzgar ve deprem gibi dış girdilerden daha az etkilenmeleri için yöntemler geliştirilmesi günümüzde üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan konulardan birisidir. Çalkalanan titreşim sönümleyiciler de yapı titreşimlerinin ...
 • Büyüksolak, Fevzi (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Hidrolik türbinlerin performans ve kavitasyon karakteristiklerinin belirlenmesinde günümüzde yaygın olarak kullanılan gelişmiş numerik yöntemler ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği metotlarına rağmen model türbin testlerine ...
 • Kaplan, Alper (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Francis tipi su türbini çarkları karmaşık yapıya sahip kanatlar ile donatılmıştır ve özel tasarım programları ile iteratif süreçle tasarlanırlar. Çark kanatları gelen akışı yönlendirebilmek ve performans değerini sağlayabilmek ...
 • Sepetçi, Gülsevim (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
  Bu tez çalışmasında, Antalya'da bulunan Kepez-1 Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyon Projesi'nin kavramsal tasarımı gerçekleştirilmiştir. MİLHES adlı Tübitak Kamag projesinin amacı, santralin tüm bileşenlerini yerli ...
 • Mülkoğlu, Oğuzhan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Bu çalışmada, yeniden tasarlanmış bulaşık makinesi mekanik yapısının düşürme testi simülasyonları, detaylı bir sonlu elemanlar (SE) modeli kullanılarak yapılmıştır. Nonlineer açık sonlu eleman kodu LS-DYNA ® düşürme testi ...
 • Demirel, Gizem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Tepki tipi hidrolik türbinlerin en önemli parçalarından olan emme borusu tasarımında sadece emme borusu performansını ve verimliliğini değerlendirmekte kullanılan maksimum basınç geri kazanım katsayısı ve minimum düşü kaybı ...
 • Öktem, Onur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Rotor sistemlerinin çalışma koşullarını karşılayabilmesi ve sorunsuz işletilebilesi için, detaylı deneysel ve sayısal incelemeler yapılmalıdır. Bu konuda girişilen her bir çalışma sırasında, rotor sistemlerinin uçuş mekaniği ...
 • Bayrak, Gamze (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Kuyruk modelleme yöntemi, yüksek emniyete sahip mekanik sistemlerin güvenilirliklerini tahmin etmede kullanılan etkili bir yöntemdir. Klasik kuyruk modelleme yöntemi, uygun eşik değer belirlendikten sonra ilgilenilen sınır ...
 • Gümüş, Tuna Çağlar (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Endüstriyel sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemli kavramları Temiz Üretim ve Endüstriyel Simbiyoz teknikleridir. Bu tez çalışması, Türkiye – İsviçre ortaklı Avrupa Birliği projesi desteği çerçevesinde hayata geçirilen ...
 • Öztarlık, Görkem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Çalkantılı yayınım etkilerinin bulunmadığı laminer alevler, alev yapısı, yanma kimyası ve akustik tahrik altında alevlerin davranışlarını incelemek amacıyla literatürde sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada dikdörtgensi bir ...
 • Atar, Hakan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
  Uydu Fırlatma Aracı; uydu, çeşitli deney araçlar, gözlem robotları gibi Faydalı Yüklerin atmosfer dışına taşınması ve istenilen yörüngeye yerleştirilmesi amacıyla kullanılan bir sistemdir. Faydalı Yük, Faydalı Yük Kapsülü ...
 • Özçatalbaş, Mustafa (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
  Kanardlar füze ve uçaklarda kontrol amaçlı kullanılan elemanlardır. Bir kanard sisteminin kendisini hareket ettiren kontrol sistemi ile uyumunu sağlayabilmek için aeroelastik davranışı bilinmelidir Ancak, yapıda var olan ...
 • Kavurmacı, Berat Çağrı (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Gün geçtikçe insanlığın enerji ihtiyacı artmaktadır. Bununla beraber, doğal tahribat yaratmaktan kaçınmak ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi oluşturmak amacıyla yenilenebilir enerjinin önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda, ...
 • İnanç, Mustafa (TOBB ETÜ Fen Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Çift fazlı çeliklerin mikroyapısının mukavemet/süneklik açısından malzemeye etkisinin araştırılması ve bu araştırmaların sonucunda mukavemet/süneklik açısından üstün özelliklere sahip çift fazlı çelikler için gerekli ...
 • Başgül, Cemile (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Çeşitli omurga deformasyonlarını tedavi etmek üzere pedikül vidalar sıkça kullanılmaktadır. Pedikül vida gevşemesi özellikle osteoporotik vakalar için çok rastlanan bir problemdir. Bu gibi durumlarda çimento uygulamalı ...
 • Duru, Cihat (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
  Bu çalışmada sıvı su dolu basık kapalı bir ortam göz önüne alınmıştır. Titreşimli akış kapalı ortamın sol duvarının harmonik titreşimiyle oluşturulmuştur. Sağ ve sol duvarın sıcaklık farkından kaynaklanan ısı aktarımının ...
 • Yücesan, Yiğit Anıl (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
  Havacılık endüstrisi için havacılık yapılarında ağırlık azaltımı her zaman çok büyük önem taşımıştır. Ana taşıyıcı havacılık yapılarında (kanat kiriş, gövde çerçeve, gövde kiriş vb.) kenarı güçlendirilmiş hafifletme ...
 • Güçlü, Mustafa Can (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
  Cisimlerin dış akış altında aerodinamik performansı Akışkanlar Mekaniğinde önemli bir araştırma dalıdır. Havacılık ve otomotiv gibi sektörlerde dış akışlarda performansın artırılması ve enerji verimliliği sağlanması için ...

View more