Institutional Repository

Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

 

Recent Submissions

 • Öztürk, Halit (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu tezde Lagrange-Bürmann inversiyon formülü (veya sadece Lagrange) olarak bilinen ve özel olarak mertebesi bir olan kuvvet serilerinin bileşke işlemine göre tersini bulmakta kullandığımız yöntem tanıtılmış, bu amaç}la ...
 • Erden, Furkan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Peridinamik, malzemelerdeki çatlak ve kırıkları belirlemek için kullanılan, başarısı birçok uygulamada sınanmış oldukça etkin bir modelleme yöntemidir. Peridinamiğin başarısı, çatlaklar gibi şiddetli süreksizlikleri türev ...
 • Küçük, Nisa (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu tezde, belirli bir sınıfa ait lineer operatörler yardımıyla toplanabilme metodu kullanılarak ağırlıklı uzaylar üzerinde tanımlı bir fonksiyona ve onun türevlerine yaklaşımlar elde edilmiştir. Bulduğumuz sonuçlar, aynı ...
 • Aslan, İsmail (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu tezde, Bell tarafından ortaya konan toplanabilme metodunu kullanarak, sürekli fonksiyonlara ve türevlerine, pozitif lineer operatörler sınıfından daha geniş bir sınıf ile yaklaşılmaya çalışılacaktır. Sonuçlarımız sadece ...
 • Kahraman, Seda (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı, 2011)
  Bu tezin amacı, Frekans Atlamalı Kod Bölü¸sümlü Çoklu Eri¸sim1 (FH-CDMA), Bluetoothve ultra geni¸s bant gibi popüler sistemlerde kullanılan Optimal Frekans Atlamalı Dizilerin(FHS lerin) olu¸sturulmasıdır. Literatürde ...