Now showing items 1-1 of 1

    • Maksimum-Çarpım operatörlerinin yaklaşım özellikleri 

      Sarı, Engin (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
      Bu yüksek lisans tezinde istatistiksel yakınsaklık kavramı kullanılarak pseudo-lineer yapıdaki maksimum-çarpım operatörlerinin yaklaşım özellikleri incelenmiştir. Hem klasik hem de istatistiksel yaklaşım sonuçları üzerinde ...