Now showing items 1-12 of 12

  • Bir ayrık av-avcı modelinin kararlılık ve çatallanma analizi 

   Sucu, Gökçe (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Bu tezde, bir av-avcı modeline Euler metodu uygulanarak elde edilen ayrık sistemin dinamik yapısı analiz edilmiiştir. Ele alınan bu modelde av ve avcı olmak üzere birbirleriyle etkileşim içerisinde olan iki popülasyon ...
  • BCH, QC-MDPC, gabidulin kodlarının kriptografik uygulamaları ve bazı kod tabanlı kuantum sonrası algoritmaların performans analizleri 

   Yılmaz, Burcu Ecem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Bu tezde, NIST'in düzenlediği Kuantum Sonrası Kriptografi Standartlaştırma çağrısı kapsamında aday gösterilen kod tabanlı kuantum sonrası algoritmalardan bazıları incelenmiş ve 128-bit, 192-bit, 256-bit güvenlik seviyeleri ...
  • Cantor Minimal Sistemlerin Topolojik Tam Grupları 

   Özdemir, Anıl (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Bu tezde Cantor Kümesi'nin minimal homeomorfizmalarının topolojik tam grubunun yapısı incelenmiştir. Bu grupların incelenmesi yakın zamanlarda başlamış olup, Gruplar Teorisi'ndeki önemi; sonsuz, sonlu üretilen, basit ve ...
  • Dereceli mantıkta türevler ve bazı uygulamaları 

   Keleş, Maksude (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018-01-01)
   Bu tezde, dereceli küme kavramı ve temel özellikleri verilmiş ardından dereceli sayı ve dereceli sayılar arasındaki önemli aritmetik işlemler incelenmiştir. Ayrıca dereceli diferensiyel denklemler için temel araç olan ...
  • Genel toplanabilme metodu ile Bernsteın-Chlodovsky tipioperatörlerin yaklaşımı 

   Alemdar, Merve Ece (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
   Bu yüksek lisans tezinde toplanabilme teorisindeki yöntemler ile özellikle de regüler toplanabilme matrisleri kullanılarak Bernstein-Chlodovsky operatörlerinin yaklaşım özellikleri incelenmiştir ve yaklaşımdaki yakınsaklık ...
  • Bir HIV/AIDS enfeksiyon modeli ve kararlılık analizi 

   Aydın, Gamzegül (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
   Bu tezde, tümör hücrelerini içeren bir HIV enfeksiyon modeli verilmekte ve bu model analiz edilmektedir. Modelde, dört popülasyon bulunmaktadır: tümör hücreleri, yardımcı T-hücreleri, enfekte olmuş yardımcı T-hücreleri ve ...
  • Kod tabanlı kuantum sonrası bazı şifreleme algoritmaları ve anahtar kapsülleme mekanizmalarının incelenmesi 

   Kara, Sevde (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Bu tezde NIST çağrısında sunulan kod tabanlı bazı anahtar kapsülleme mekanizmaları ve şifreleme algoritmalarının incelemesi yapılmıştır. Bu algoritmalarda başta McEliece şifreleme sistemi temel alınmış ve bazı iyileştirmeler ...
  • Leslie tipi bir ayrık av-avcı popülasyon modelinin kararlılık ve neimark-sacker çatallanma analizi 

   Baydemir, Pınar (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Bu tezde, Leslie tipi bir ayrık av-avcı popülasyon modelinin dinamik yapısı analiz edilmiştir. Bu model diferensiyel denklem sistemi ile tanımlanan av-avcı popülasyon modelinden Euler metodu kullanılarak elde edilmiştir. ...
  • Lineer indirgeme dizilerinin bazı ters toplamlarının hesaplanması 

   Ersanlı, Didem (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Bu tezde, $U_{0}=0$, $U_{1}=1$ ve $V_{0}=2$, $V_{1}=p$ başlangıç koşulları olmak üzere her $n\ge{2}$ için \begin{equation*} U_{n}=pU_{n-1}+rU_{n-2}\text{ ve }V_{n}=pV_{n-1}+rV_{n-2}, \end{equation*}% kuralları ile tanımlanan ...
  • Maksimum-çarpım operatörlerinin toplam süreci 

   Gökçer, Türkan Yeliz (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Bu tezde, Bell tarafından tanımlanan genel bir toplam süreci kullanılarak sürekli fonksiyonlara pozitif fakat daha zayıf lineerlik koşulunu sağlayan maksimum-çarpım operatörleriyle yaklaşım özellikleri incelenmiştir. Bu ...
  • Maksimum-Çarpım operatörlerinin yaklaşım özellikleri 

   Sarı, Engin (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
   Bu yüksek lisans tezinde istatistiksel yakınsaklık kavramı kullanılarak pseudo-lineer yapıdaki maksimum-çarpım operatörlerinin yaklaşım özellikleri incelenmiştir. Hem klasik hem de istatistiksel yaklaşım sonuçları üzerinde ...
  • Yerel sınır sartlı yerel olmayan problemlerin 1 boyuttan 2 ve 3 boyuta genişletilmesi 

   Kılıçer, Örsan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
   Peridinamik (PD), sürekli ortamlar mekaniğinin yerel olmayan bir genişlemesi olmakla birlikte, yönetici operatörü olarak integral temelli konvolüsyonu ihtiva eder. R^n'de, perdinamik teorinin yönetici operatörü, klasik ...