Now showing items 1-19 of 19

  • Biyosensör uygulamaları için nanofotonik yapıların tasarlanması 

   Erim, Nur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019-01-01)
   Bu tez kapsamında yüzey modlarını destekleyen düşük simetrili fotonik kristaller kullanılarak optik sensör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Düşük simetri elde etmek için, fotonik kristalin öteleme simetrisi bozulmadan ...
  • Görünür ve kızılötesi spektrumda metayüzey tasarım ve analizi 

   Özer, Ahmet (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   İletim ve yansıma modunda tasarlanabilen metayüzeyler ışığın faz, polarizasyon ve genliğinin eşsiz bir şekilde kontrolünü sağlarlar. Bu etkin özelliklerinden dolayı, metayüzeyler ışık kontrolünde çeşitli optik fonksiyonlar ...
  • Gürbüz kararlılık ve gürbüz performans odaklı kontrol teorisi geliştirilmesi ve uygulamaları 

   Kürkçü, Burak (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Bu tez çalışmasının kapsamı, bozucu-etki/belirsizlik tahmincisine dayalı kontrol sistemleri için açık bir problem olan gürbüz kararlılık, performans ve bant genişliği gereksinimlerinin açık matematiksel ifadelerle elde ...
  • İki tekerlekli hareketli platform üzerindeki bir robot kolun modellenmesi ve kontrolü 

   Önkol, Mert (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-03)
   Bu tez çalışması değişken kütle koşulu altında Uyarlamalı Model Tabanlı Öngörücü Kontrol yaklaşımının İki-Tekerlekli Gezer Robot Platform sistemine uygulanmasını ele almaktadır. Sistemdeki kütle değişimi robotun bir yerden ...
  • İki tekerlekli hareketli platform üzerindeki bir robot kolun modellenmesi ve kontrolü 

   Önkol, Mert (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Bu tez çalışması değişken kütle koşulu altında Uyarlamalı Model Tabanlı Öngörücü Kontrol yaklaşımının İki-Tekerlekli Gezer Robot Platform sistemine uygulanmasını ele almaktadır. Sistemdeki kütle değişimi robotun bir yerden ...
  • İnsansız hava araçları için kazanç ayarlamalı gürbüz kontrol 

   Şahin, İsmail Hakkı (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Bu tezde insansız hava araçlarının (İHA) kazanç ayarlamalı gürbüz kontrolü incelenmiştir. Temel olarak H_? optimizasyon problemi doğrusal matris eşitsizlikleri (DME) kullanılarak çözülmüştür. Kontrol tasarımında ise H_? ...
  • Kablosuz algılayıcı ağlarda link seviyesinde tokalaşma için iletim güç kontrolü 

   Yıldız, Hüseyin Uğur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Kablosuz Algılayıcı Ağlarda (KAA) link seviyesinde veri iletişiminin temel mekanizması tokalaşma ile gerçekleşmektedir. Ağ yaşam süresini eniyilemek için veri ve alınan veriyi onaylayan paketlerin (ACK) iletim güç seviyelerinin ...
  • Kuvvet -Geri-Beslemeli sistemler için sağınımlı döner manyetoreolojik fren geliştirilmesi 

   Topçu, Okan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Haptik cihazların kuvvet geri besleme sistemlerinde aktif eyleyicilerin kullanılmasına bağlı olarak kullanıcı güvenliği problemleri açığa çıkmaktadır. Ayrıca aktif eyleyici kullanan sistemlerde empedansa bağlı istenmeyen ...
  • Low power high speed computing using rapid single flux quantum circuits 

   Razmkhah, Sasan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018-01-01)
   Günümüzde, daha yüksek hız ve daha az güç tüketen bilgisayarlara olan ihtiyaç, CMOS teknolojisine alternatif mantık arayışına yol açmaktadır. Süperiletken mantık teknolojisi ve süperiletken çok geniş çaplı entegrasyon ...
  • Nano boyuttaki düşük simetrili fotonik yapılarla ayarlanabilir aygıt tasarımı ve parite-zaman simetri etkisi 

   Giden, İbrahim Halil (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2017)
   Nanoteknoloji; 1-100 nanometre mertebesinde olan yapıları inceleyen, çeşitli bilim ve mühendislik dallarını kapsayan bir disiplindir. Yapı boyutsal olarak küçüldükçe; yüzey/hacim oranı ve malzemenin kuantum etkileri artmakta ...
  • Optical resonators: Photonic nanojet and whispering gallery mode 

   Mahariq, Ibrahim (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Bir dielektrik mikro-küre veya mikro-silindir gelen düzlem dalga tarafından aydınlatıldığında gölge tarafında güçlü bir şekilde odaklanmış bir ışın oluşur ve bu olgu nanojet olarak adlandırılır. Bu tezde, farklı yapılar ...
  • Photonic crystals engineering for light manipulation : Low symmetry, graded index and parity time symmetry 

   Turduev, Mirbek (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2015)
   Tarihsel olarak, iki ve üç boyutlu Fotonik Kristaller (FK) olarak bilinen periyodik yapılara olan ilgi, E. Yablonovitch ve S. John ismindeki bilim adamlarının periyodik dielektrik yapılar üzerinde yaptıkları ilk çalışmalarıyla ...
  • Radyo yayılım modellerinin kablosuz algılayıcı ağların yaşam süresine etkisinin incelenmesi 

   Kurt, Sinan (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Kablosuz Algılayıcı Ağların (KAA) pratikte gerçeklenmesi hedeflenen işlevi en uygun şekilde yerine getirebilmeleri ancak algılayıcı düğümler arasındaki yol kaybı değerlerinin gerçekçi yol kaybı modelleri vasıtasıyla doğru ...
  • Seyreklik tabanlı sinyal geriçatım ve görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi 

   Çamlıca, Sedat (TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Seyrekliğe dayalı Sıkıştırılmış Algılama (SA) yöntemleri gerçek hayattaki uygulamalarda yaygın kullanım alanı bulması ile birlikte son dönemlerde oldukça önem kazanmıştır. Sıkıştırılmış Algılama Nyquist örnekleme oranı ...
  • Simetrisi azaltılmış fotonik ortamlarda ışık dağılımınınileri düzey kontrolü 

   Yılmaz, Döne (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Birim hücresinde farklı boyutlu elemanlara sahip yapılar, yüksek simetrili olanlara göre daha büyük bant genişliklerine, iletim spektrumunda daha zengin karakteristiklere, düşük geri yansıma kayıplarına sahip oldukları ...
  • Spektral ayrıştırma için nanofotonik yapıların tasarlanması 

   Erim,Muhammed Necip (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2019)
   Bu tez çalışmasında paralel eklemli güneş hücreleri için spektral ayrıştırma yapmak adına bir yapı tasarlanmıştır. Bu yapının performansının değerlendirilmesi için ise paralel eklemli InGaP/GaAs güneş hücresi tasarımı da ...
  • Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlere yönelik çok girişli çok çıkışlı modelleme ve gürbüz kontrolcü tasarımı 

   Deveci, Onur (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Bu çalışmada, sık kullanılan şebekeden bağımsız çalışan ve sabit DC gerilim çıkışa sahip bir fotovoltaik (FV) sistemin etkenliğini artırmaya yönelik, sistemin yeni bir yöntemle çok girişli çok çıkışlı (Multiple Input ...
  • Tasarsız ağlarda ve çok kullanıcılı çok girişli çok çıkışlı haberleşme sistemlerinde üstdüşüm kodlama kullanımı 

   Yalçın, Ahmet Zahid (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2018)
   Bu tez çalışmasının birinci bölümünde, üstdüşüm kodlamanın pratik bir uygulaması olan hiyerarşik kipleme, daha düşük iletim gecikmeleri elde etmek için tasarsız ağlarda uygulanmıştır. Bu uygulama sırasında, en büyük ağırlıklı ...
  • Yüksek genlikli odaklı ultrason uygulamaları için sürüş elektroniği dizini geliştirilmesi 

   Koçak, Arda (2013)
   Yüksek genlikli odaklı ultrason çalışmaları günümüzde ısıl doku tedavisi, kan pıhtılaştırması, hücrelere ilaç aktarımı gibi konularda kullanılmaktadır. HIFU, belirlenen bölgedeki dokunun yakılması, etraftaki dokulara ...