Show simple item record

dc.contributor.advisorYrd. Doç. Dr. Nilay Sezer Uzol; Prof. Dr. Sadık Kakaçtr
dc.contributor.authorSert, İsmail Ozan
dc.date.accessioned2019-01-09T17:16:46Z
dc.date.available2019-01-09T17:16:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSert, İ.O:(2012)Silindirik kanallarda nanoakışkanlarla laminer zorlanmış taşınımla ısı transferinin sayısal analizi.tr
dc.identifier.urihttps://tinyurl.com/y7xaezsk
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/636
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, nanoakışkanların zorlanmış taşınımla ısı transferi özellikleri silindirik kanal içerisinde zamana bağlı, laminer akış için duvar sıcaklığında ve ısı akısındaki ani değişim sınır koşulları altında sayısal analizler yapılarak incelenmiştir. Hidro-dinamik olarak tam gelişmiş akış için sistemin ısıl tepkileri enerji denkleminin çözülmesiyle hem zamana bağlı hem de daimi rejimde elde edilmiştir. Sayısal analizlerde Al2O3/su nanoakışkanı homojen tek-fazlı akış olarak kabul edilmiştir. Nanoakışkanın etkin ısıl iletim katsayısı için sıcaklık ve nanoparçacığın çapının etkisini hesaba katan Brownian hareketini de göz önünde bulunduran Koo-Kleinstreuer modeli kullanılmıştır. Isıl iletim katsayısındaki değişimler sonucu meydana gelen ısı transferindeki artış; farklı zaman adımlarında belirtilen Peclet sayısı ve nanoparçacık çapı için nanoparçacık hacimsel oranının bir fonksiyonu olarak bulunmuştur. Daimi rejim sonuçları büyük zaman adımlarına ulaşılmasıyla hesaplanmıştır. Tez çalışmasının ikinci kısmında, nanoakışkanlarla silindirik kanal içerisindeki başlangıçta hidro-dinamik olarak tam gelişmiş akış, sabit duvar sıcaklığı ve ısı akısı koşulları altında iki-fazlı karışım modeli kullanılarak Fluent yazılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sistemin ısıl davranışları Al2O3/su nanoakışkanı için farklı ısıl iletim katsayısı ve viskozite modelleri kullanılarak incelenmiştir. Isıl iletim katsayısı ve viskozite modellerinin ısı transferindeki artırıma etkisi farklı nanoparçacık hacimsel oranları ve boyutları için hesaplanmıştır. Sonuçlar daha önce literatürde yer alan bir deneysel çalışmayla aynı sınır koşulları ve geometri için kıyaslanmıştır. Ayrıca tek-fazlı akış Fluent simülasyonları Koo-Kleinstreuer modeliyle gerçekleştirilmiş ve iki-fazlı karışım akış modeli ile karşılaştırılmıştır.tr
dc.description.abstractIn this study, forced convection heat transfer characteristics of nanofluids are investigated by numerical analysis of transient laminar flow in a circular duct under step change in wall temperature and wall heat flux. The thermal responses of the system are obtained by solving energy equation under both transient and steady-state conditions for hydro-dynamically fully developed flow. In the numerical analysis, Al2O3/water nanofluid is assumed as a homogenous single-phase fluid. For the effective thermal conductivity of nanofluids, Koo-Kleinstreuer model in the analysis which takes the effects of temperature and the particle diameter into account. Variations of thermal conductivity in turn, heat transfer enhancement is obtained at various times as a function of nanoparticle volume fractions, at a given nanoparticle diameter and Peclet number. Steady-state conditions are obtained by reaching larger times steps. In the second part of this study, Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations for initially hydro-dynamically fully developed laminar flow with nanofluids in a circular duct under constant wall temperature and constant wall flux conditions are performed with two-phase mixture model by using Fluent software. Thermal behaviors of the system are investigated for Al2O3/water nanofluid by using different thermal conductivity and viscosity models. The effects of thermal conductivity and viscosity models on the heat transfer enhancements are calculated for different nanoparticle volume fractions and diameters. The results are compared with a previous experimental study in the literature for the same geometry and boundary conditions. Also single-phase model Fluent simulations are performed for Koo-Kleinstreuer thermal conductivity model and compared with two-phase mixture model results.eng
dc.language.isoturtr
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalıtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectMakine Mühendisliğitr
dc.subjectMechanical Engineeringeng
dc.titleSilindirik kanallarda nanoakışkanlarla laminer zorlanmış taşınımla ısı transferinin sayısal analizitr
dc.title.alternativeNumerical analysis of laminar forced convection heat transfer with nanofluids in circular channelstr
dc.typemasterThesistr
dcterms.accessRightsYazarına aittir / Belongs to authortr
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record