Now showing items 1-2 of 2

  • Bilgi yayılımlarının ülkelerin ihracat performansına etkisi: Panel data yaklaşımı 

   Özsoy, Seren (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu tezin amacı, doğrudan yabancı sermaye girişlerinin ve yenilikçi faaliyetlerin ülkelerin ihracat performansının iyileştirilmesinde bilgi yayılımı kanalı olarak hareket edip etmediğini araştırmaktır. İhracat performansının ...
  • The impact of exporting on women employment: A study on Turkish manufacturing industry 

   Dikilitaş, Begüm (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Bu çalışma 2003-2015 yılları arasında firma düzeyinde kapsamlı ve en güncel veri kullanarak Türk imalat firmaları için ihracatın kadın istihdam oranına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Firmanın faaliyet gösterdiği ...