Show simple item record

dc.contributor.advisorTaş, Bedri Kamil Onurtr_TR
dc.contributor.authorToprak, Hasan Halittr_TR
dc.date.accessioned2019-02-28T05:48:11Z
dc.date.available2019-02-28T05:48:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationToprak, Hasan Halit. (2014). Comparison of GMM, maximum likelihood and Bayesian estimations in estimating structural parameters of DSGE models / Rastsal genel denge modellerinin yapısal parametrelerinin tahmininde GMM, en çok olabilirlik ve Bayes tahmin metodlarının karşılaştırılması. Unpublished master's thesis, TOBB University of Economics and Technology, Ankara, Turkey.tr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/644
dc.description.abstractRastsal genel denge modelleri, mikroekonomik prensiplerden elden edilen makroe-konomik modellerdir. Bu modeller ve parametre tahmin yöntemleri ekonomistler arasında 25 yıldır popülerliğini koruyor. Bu genel denge modellerinin yapısal para-metrelerinin belirlenmesi konusu bir çok akademik çalışmanın ana teması olagelmiştir. Bu çalışmada biz şu 3 tahmin yöntemini (i) şoklar otokorelasyona sahip olursa (ii) ve veri seti küçük ise durumları altında karşılaştırıyoruz: Bayesyan yöntemi, en çok olabilirlik ve GMM. Gerçek parametreleri kullanarak 60 ve 180 uzunluğunda veri üretip, bu verileri kul-lanarak bahsi geçen üç tahmin yöntemi ile yapısal parametreleri tahmin ediyoruz. Daha sonra her bir tahmin yöntemi için bu tahmin edilen parametre ile gerçek para-metreyi karşılaştırıyoruz. Kullandığımız model, Euler şartı, Philips eğrisi ve para politikası denkleminden oluşan bir Yeni Keynesyen model. Karşılaştırma sonucunda, bütün durumlarda, otokorelasyon olsun veya olmasın, veri büyüklüğü küçük olsun ya da olmasın, Bayes yöntemi en iyi yöntem olarak görüldü. Fakat şu unutulmamalıdır ki, eğer Dynare Bayes yönteminde kullandığımız öncüllerin sınırlarını genişletmemize izin verseydi, sonuç farklı olabilirdi.tr_TR
dc.description.abstractDynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models are macroeconomic models derived from microeconomic principles. These models and estimation methods of their parameters have been very popular among macroeconomists over the past 25 years. Identification of structural parameters of DSGE models is subject of many studies. In this study we compare three estimation methods: Bayesian estimation, maximum likelihood estimation and generalized method of moments estimation, in the cases of (i) if the shocks have an autocorrelated pattern (ii) if data is small. We generate artificial data at the length of 60 and 180 by using our model with true parameters and obtain the estimated parameters from these estimators. Then, for eve-ry estimator, we compare the value of estimated parameters with true ones. The model we use is the three equation New Keynesian model including the Euler condi-tion, Philips curve and monetary policy equations. As a result of comparison, for all cases, with and without autocorrelation and small and large sample sizes, Bayesian estimation performs best. However, it should be noted that if Dynare allowed us to expand the border of priors for Bayesian estima-tor, the result might be different.en_US
dc.language.isoengtr
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectBayes Kestirim Yöntemi = Bayes Estimation Methodtr
dc.subjectBayes Estimation Methoden_US
dc.subjectBayes yaklaşımıtr_TR
dc.subjectBayes approachen_US
dc.subjectDinamik stokastik genel denge modelitr_TR
dc.subjectDynamic stochastic general equilibrium modelen_US
dc.subjectGenel denge kuramıtr_TR
dc.subjectGeneral equlibrium theoryen_US
dc.subjectGenelleştirilmiş momentler yöntemitr_TR
dc.subjectGeneralized method of momentsen_US
dc.subjectMaksimum olabilirlik yöntemitr_TR
dc.subjectMaximum likelihood methoden_US
dc.subjectMomentler yöntemitr_TR
dc.subjectMoments methoden_US
dc.titleComparison of GMM, maximum likelihood and Bayesian estimations in estimating structural parameters of DSGE modelstr
dc.title.alternativeRastsal genel denge modellerinin yapısal parametrelerinin tahmininde GMM, en çok olabilirlik ve Bayes tahmin metodlarının karşılaştırılmasıtr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record