Now showing items 21-40 of 53

  • Terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği : Şangay işbirliği örgütü örneği 

   Solmaz, Tarık (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Terörizm tarih boyunca farklı hedef, ideoloji ve yöntemlere sahip çok sayıda örgüt tarafından kullanılan bir strateji olmakla birlikte son yıllarda bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan çarpıcı gelişmeler ...
  • Suriyeli sığınmacı algısı ve Türkiye'de milliyetçilik : Ekşi sözlük örneği 

   Ünür, Melis Zeynep (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu tezde Ekşi Sözlük'teki Suriyeli sığınmacı algısı ve bunun sebepleri incelenmiştir. Çalışmaya kontrol değişkenlerini tespit etmek için bir literatür taraması ile başlanmış ardından tezin temel argümanlarına geçilmiştir. ...
  • Çin'in hegemonik dönüşümü üzerine bir inceleme 

   Kurt, Begüm Hazal (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Son zamanlarda, uluslararası ilişkiler disiplininin en çok tartışılan konulardan biri Çin'in yükselişidir. Özellikle ekonomik performansı ile ABD'ye rakip olabileceği ile ilgili tartışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma Robert ...
  • Hannah Arendt'in "Haklara sahip olma hakkı" kavramı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilerin çalışma hakkı 

   Efe, Büşra (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu tezin amacı; mültecilik ve çalışma hakkı kavramlarını Hannah Arendt'in "haklara sahip olma hakkı" kavramı çerçevesinde incelemektir. Bir mültecinin, Arendt'in İnsanlık Durumu adlı eserindeki insan tanımında olduğu gibi ...
  • Işid ve düşmanları : Dabık dergisini carl schmitt perspektifinden okumak 

   Akbaş, İbrahim (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışma Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'in düşmanlarının kim olduğu ve örgütün bu düşmanları nasıl kurduğu sorularına yanıt aramaktadır. IŞİD'in en önemli yayın organlarından biri olan Dabık dergisinin 2014-2016 yılları ...
  • Göçün güvenlikleştirilmesi : Almanya'da AfD'nin yükselişi ve Suriyeli mülteci krizi 

   Meç, Sabiha Nur (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışmada Almanya'da 2013 yılında kurulan Almanya için Alternatif (Alternative für Deutschland- AfD) adlı aşırı sağ partinin 2015 yılı itibariyle kendi politik gündeminde Suriyeli göçmenleri ve Müslüman azınlıkları bir ...
  • Yunanistan ve Türkiye'deki mülteci ve mübadil dernekleri tarafından oluşturulan ulusal anlatıların karşılaştırmalı bir analizi 

   Işıkçı, Doruk (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu tez, Türkiye'de son on yılda sayıları giderek artmakta olan mübadil derneklerinin ve Yunanistan'da köklü bir geçmişi olan mülteci derneklerinin kendi milliyetçi anlatılarının inşasında oynadıkları rolleri karşılaştırmalı ...
  • PKK'nın diasporayı şekillendirme stratejisi : Belçika örneği 

   Tetik, Ümit (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu tez PKK'nın diaspora stratejisini açıklamayı amaçlamaktadır. PKK'nın AB ülkelerindeki Kürt diasporasına yönelik stratejisini anlamak için Belçika örnek olarak seçilmiş ve iki soruya cevap aranmıştır. İlk olarak PKK'nın ...
  • Güvenlik yönetişimi ve insan güvenliği ilişkisi : Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar örneği 

   Alpaydın, Alpay (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu tezde 2011'den itibaren Türkiye'ye gelen Suriyelilerin güvenlik ihtiyaçlarının Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından giderilme kapasiteleri değerlendirilmektedir. Türkiye'deki Suriyelilerin ...
  • Askeri alanda devrim'in Türk silahlı kuvvetleri'nin pkk terörizmi ile mücadelesine etkisinin analizi 

   Ökten, Tolga (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışmada, Askeri Alanda Devrim tartışmasının merkezinde yer alan hassas hedefleme teknolojisinin, TSK ile PKK terör örgütü arasındaki mücadeleye olan etkisi incelenmiştir. Hassas hedeflemenin TSK lehine yarattığı güç ...
  • Tehdit ve dış politika : Obama dönemi ABD'nin Çin Politikası (2009-2016) 

   Çifçi, Orhan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışma devletlerin dış politika davranışlarını nasıl belirlediği konusu üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada iki hipotez iddia edilmiştir. İlk hipotez olarak devletlerin dış politika davranışlarını tehdit ...
  • Gazetelerdeki Suriyeli sığınmacı temsili : Öne çıkarma ve çerçeveleme yaklaşımları ile içerik analizi 

   Akalın, Kadir (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışmada, siyasal iletişim literatüründe tanımlandığı üzere öne çıkarma (priming) ve çerçeveleme (framing) yaklaşımları temel alınarak Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki yaygın gazetelerdeki temsili incelenmiştir. ...
  • Yabancı savaşçıların evrimi: Suriye iç savaşında Kafkasya kökenli yabancı savaşçılar örneği 

   Gülşen, Halit (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018-01-01)
   "Yabancı Savaşçıların Evrimi: Suriye Savaşında Kafkasya Kökenli Yabancı Savaşçılar Örneği" başlıklı tezde, tarihsel süreç içinde en fazla yabancı savaşçı akınlarından birine neden olan Suriye iç savaşında, yabancı savaşçı ...
  • A neoclassical realist explanation of over-commitment:The case of American Foreign Policy toward Iraq after 9/11 

   Demirdüzen, Sinan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Son 30 yıllık süreç neoklasik realizmin dış politika analizi noktasındaki açıklayıcı gücünü göstermiştir. Neoklasik realist aşırı angajman teorisi, iç politik faktörlerin dış politika elitlerinin sadece sistemsel baskılara ...
  • Ayaklanmacı terörizm ile mücadelede mahalli halkın güvenlik sistemine dâhil edilmesi: PKK ile mücadelede güvenlik koruculuğu örneği 

   Arslan, Mehmet Erdem (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK terör örgütü ile uzun yıllardır devam etmekte olan mücadelesi süresince güvenlik koruculuğu sistemi önemli bir tartışma konusu olmuştur. Mahalli halkın güvenlik sistemine dâhil edildiği çok ...
  • Women's physical security and peace in interstate relations in Northeast Asia 

   Yol, Fatma (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   1988'den itibaren toplumsal cinsiyet çalışmaları ile Uluslararası İlişkiler disiplininin birbirini anlamak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle toplumsal cinsiyet ve güvenlik çalışmalarının birbiri ile ilintili olduğu ...
  • Europeanization of local administrations in Turkey: The case of İzmir Metropolitan Municipality 

   Adadıoğlu, Anıl (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Türkiye'nin 1999 Helsinki Zirvesi'yle başlayan Avrupa Birliği'ne adaylık süreci Türkiye'deki belediyeler için AB'nin yerel yönetimler için sunduğu fırsatlardan yararlanabilme olanağı sunmuştur. Türkiye'deki yerel yönetimlerin ...
  • State repression and populist discourse: A comparative case study of Gezi Park Movement, Occupy Wall Street Movement and the Egyptian Revolution 

   Çağlan, Ümmiye Şeyda (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Demokrasiler neden şiddet içermeyen sivil hareketleri baskılarlar? Demokrasiler, şiddet içermeyen sivil hareketlere tepki olarak neden popülist söyleme başvururlar? Bu sorulara cevap verebilmek için, bu tez popülist söylemin ...
  • Women's physical security and peace in interstate relations in Northeast Asia 

   Yol, Fatma (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   1988'den itibaren toplumsal cinsiyet çalışmaları ile Uluslararası İlişkiler disiplininin birbirini anlamak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle toplumsal cinsiyet ve güvenlik çalışmalarının birbiri ile ilintili olduğu ...
  • State identity, energy security and foreign policy: A comparative analysis of Germany and Turkey 

   Demir, Orçun (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Bu çalışmanın başlıca amacı, Türkiye ile Almanya'nın devlet kimliği ve enerji güvenliği algıları arasındaki karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşimin dış politika davranışlarına yansımalarını sosyal inşacılık bağlamında ...