Institutional Repository

Sondaj köpükleri özniteliklerinin görüntü işleme teknikleri ile çıkarımı ve yapay sinir ağları kullanarak veri analizi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)