Institutional Repository

Üç boyutlu türbülanslı bir DMD içten yanmalı motorun yanma karakteristiklerinin incelenmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)