Institutional Repository

Kablosuz algılayıcı ağlarda gözlemlenememe olgusu ve veri sıkıştırmanın doğrusal programlama ile incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tavlı, Bülent
dc.contributor.author Özdemir, Tuna Han
dc.date.accessioned 2019-03-13T08:49:38Z
dc.date.available 2019-03-13T08:49:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Özdemir, T.(2013).Kablosuz algılayıcı ağlarda gözlemlenememe olgusu ve veri sıkıştırmanın doğrusal programlama ile incelenmesi.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/688
dc.description.abstract Teknolojik gelişmeler kablosuz algılayıcı ağların kullanım alanlarının artmasına neden olmaktadır. Güvenlik problemi ile enerji kapasitelerinin sınırlı olması kablosuz algılayıcı ağların en önemli dezavantajları olarak gösterilmektedir. Gözlemlenememe (İng. unobservability) olgusu ile ilgili önlemler düğümlerin veri iletim mesafesini kısıtlayarak yaşam süresi üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bu tez çalışmasında bir algılayıcı ağın yaşam süresi, verilen gözlemlenememe kısıtları ve kullanılan veri işleme yöntemleri yardımıyla doğrusal programlama ile eniyilenmeye çalışılmıştır. Yapılan testler sonucunda veri sıkıştırma yöntemleri kullanılarak veri güvenliğinin yaşam süresi üzerindeki negatif etkilerinin azaltılabileceği görülmüştür. tr
dc.description.abstract Advances in technology lead to an increased use of wireless sensor networks. Security problem and limited energy capacity of wireless sensor networks is shown as the most important disadvantages. Unobservability precautions have negative effect on life expectancy by restricting nodes? data transmission distance. In this thesis the optimization of the lifetime of sensor network are investigated given the unobservability constraints and using the data processing methods through a linear programming framework. Our simulation results show that using data compression methods on the data security, negative effects on lifetime can be reduced. tr
dc.language.iso tur tr
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr
dc.subject kablosuz algılayıcı ağlar tr
dc.title Kablosuz algılayıcı ağlarda gözlemlenememe olgusu ve veri sıkıştırmanın doğrusal programlama ile incelenmesi tr
dc.title.alternative Investigation of unobservability and data compression in wireless sensor networks through linear programming tr
dc.type masterThesis tr
dcterms.rights Yazarına aittir / Belongs to author
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü tr


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record