Institutional Repository

Foreign body aspiration in a pregnant woman: successfully removed roasted chickpea

Show simple item record

dc.contributor.author Poyraz, Barış Mustafa
dc.contributor.author Alkılıç, Ayşegül
dc.contributor.author Özkan, Murat
dc.contributor.author Kasap, Servet Seçkin Tunç
dc.contributor.author Numanoglu, Numan
dc.contributor.author Tulunay, Gökhan
dc.date.accessioned 2019-03-16T20:06:07Z
dc.date.available 2019-03-16T20:06:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Poyraz, B. M., Alkılıç, A., Özkan, M., Kasap, S. S. T., Numanoğlu, N., & Tulunay, G. (2018). Foreign body aspiration in a pregnant woman: successfully removed roasted chickpea. Tuberkuloz ve toraks, 66(1), 68-71. en_US
dc.identifier.uri http://www.tuberktoraks.org/fulltext.aspx?issue_id=81&ref_ind_id=1240
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/726
dc.description.abstract Foreign body aspiration is a serious health problem in all age groups, and in pregnancy it may cause serious complications for the fetus as well as the pregnant woman. Here we present our case of a 36 years old 22 weeks pregnant woman, accidentally aspirating roasted chickpea upon laughing. She had the complaints of coughing and shortness of breath on admission, bronchoscopy was performed, and the roasted chickpea blocking the entrance of right lower lobe bronchus was removed without any complications. For foreign body aspiration in pregnancy, bronchoscopy is a rather safer procedure when performed by an experienced team. en_US
dc.description.abstract Yabancı cisim aspirasyonu, tüm yaş grupları için ciddi bir sağlık sorunudur ve özellikle gebelerde hem anne adayı hem de fetüs için ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Burada gülerken leblebi tanesi aspire eden 36 yaşında 22 haftalık gebe bir olgumuzu sunuyoruz. Öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran hastada yapılan bronkoskopi sonucunda sağ alt lob girişini tıkayan leblebi tanesi başarılı bir şekilde çıkartıldı, alt lob açıklığı sağlandı ve işlem sonrasında hastamızda ve fetüste komplikasyon izlenmedi. Yabancı cisim aspirasyonunda bronkoskopi, tecrübeli bir ekip tarafından uygulandığı zaman, gebelerde de göreceli olarak güvenli bir işlemdir. tr_TR
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Turkish Assoc Tuberculosis & Thorax en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject pregnancy en_US
dc.subject Foreign body aspiration en_US
dc.subject Yabancı cisim aspirasyonu tr_TR
dc.subject gebelik tr_TR
dc.title Foreign body aspiration in a pregnant woman: successfully removed roasted chickpea en_US
dc.title.alternative Gebelikte yabancı cisim aspirasyonu: Başarıyla çıkarılan leblebi tanesi en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Tüberküloz ve Toraks - Tuberculosis And Thorax tr_TR
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü tr
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü tr
dc.contributor.department TOBB ETU, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences en_US
dc.identifier.volume 66
dc.identifier.issue 1
dc.identifier.startpage 68
dc.identifier.endpage 71
dc.contributor.orcid Numanoglu, Numan [0000-0001-8228-8885]
dc.identifier.wos WOS:000435396300011
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85049161605
dc.contributor.tobbetuauthor Poyraz, Barış Mustafa
dc.contributor.tobbetuauthor Numanoglu, Numan
dc.contributor.tobbetuauthor Tulunay, Gökhan
dc.contributor.YOKid Barış Mustafa Poyraz [275575]
dc.contributor.YOKid Numanoglu, Numan [182480]
dc.contributor.YOKid Tulunay, Gökhan [258954]
dc.identifier.PubMedID PMID:30020045
dc.identifier.doi 10.5578/tt.66180
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record