Show simple item record

dc.contributor.authorDemirkaya, Kadriye
dc.contributor.authorCan Demirdöğen, Birsen
dc.contributor.authorTorun, Zeynep Öncel
dc.contributor.authorErdem, Onur
dc.contributor.authorTunca, Yaşar Meriç
dc.date.accessioned2019-03-18T10:40:12Z
dc.date.available2019-03-18T10:40:12Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.identifier.citationDemirkaya, K., Demirdöğen, B. C., Torun, Z. Ö., Erdem, O., & Tunca, Y. M. (2017). The effects of hydraulic calcium silicate containing endodontic materials on oxidative stress in erythrocytes and liver. Turkish Journal of Biochemistry, 43(3), 333-341.en_US
dc.identifier.issn0250-4685
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1515/tjb-2016-0263
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/739
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to evaluate the effects of hydraulic calcium silicate endodontic cements, MTA Angelus, MTA Fillapex, and Theracal LC, on erythrocyte and liver oxidative stress parameters of rats. Methods: Right upper incisor of each rat was extracted and polyethylene tubes containing the dental cements, or left empty for the control group, were inserted into the extraction socket. Blood and liver samples of each animal were obtained after 7, 30, or 60 days. Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) levels and catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), and glutathione peroxidase (GPx) activities were determined by spectrophotometry. Results: Erythrocyte and liver TBARS levels, and CAT and SOD enzymatic activities were significantly increased in dental cement applied groups compared with controls on day 7. The highest erythrocyte and liver TBARS concentrations were observed in the MTA Angelus group on day 7 of exposure. On day 30, erythrocyte CAT activity remained markedly high, but the other parameters returned to almost normal levels. On day 60, all parameters were similar between the control and the experimental groups. Conclusions: This is the first study to show that TBARS levels and antioxidant enzyme activities are transiently increased as a result of dental cement application.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, hidrolik kalsiyum silikat içerikli endodontik simanların (MTA Angelus, MTA Fillapex ve Theracal LC), sıçanların eritrositlerinde ve karaciğerlerindeki oksidatif stres parametreleri üzerine etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Her sıçanın sağ üst kesici dişi çekildi; diş simanlarını içeren ya da kontrol grubu için boş bırakılan iki ucu açık polietilen tüpler diş çekim soketine yerleştirildi. Her hayvanın kan ve karaciğer örnekleri 7, 30 veya 60 gün sonra elde edildi. Tiobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARS) seviyeleri ve katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktiviteleri spektrofotometri ile belirlendi. Bulgular: Eritrosit ve karaciğer TBARS seviyeleri ve CAT ve SOD enzim aktiviteleri 7. günde diş simanı uygulanmış gruplarda kontrollere kıyasla anlamlı şekilde artmıştı. En yüksek eritrosit ve karaciğer TBARS konsantrasyonları, maruziyetin 7. gününde MTA Angelus grubunda gözlendi. 30. günde, eritrosit CAT aktivitesi belirgin olarak yüksek kaldı, ancak diğer parametreler neredeyse normal seviyelere döndü. 60. günde, tüm parametreler kontrol grubu ile deney grupları arasında benzerdi. Sonuç: Bu, TBARS düzeyleri ve antioksidan enzim aktivitelerinin, diş simanı uygulamasının bir sonucu olarak geçici olarak arttığını gösteren ilk çalışmadır.tr_TR
dc.description.sponsorshipResearch and Developmenten_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Biochemistry Societyen_US
dc.publisherTürk Biyokimya Derneğitr_TR
dc.relation.isversionof10.1515/tjb-2016-0263
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCatalaseen_US
dc.subjectDental cementen_US
dc.subjectMineral trioxide aggregateen_US
dc.subjectOxidative stressen_US
dc.subjectTBARSen_US
dc.subjectOksidatif strestr_TR
dc.subjectMineral trioksit agregattr_TR
dc.subjectDiş simanıtr_TR
dc.subjectKatalaztr_TR
dc.titleThe effects of hydraulic calcium silicate containing endodontic materials on oxidative stress in erythrocytes and liveren_US
dc.title.alternativeHidrolik kalsiyum silikat içerikli endodontik materyallerin eritrositler ve karaciğerdeki oksidatif stres üzerindeki etkileritr_TR
dc.typearticle
dc.relation.journalTurkish Journal of Biochemistryen_US
dc.relation.journalTürk Biyokimya Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineeringen_US
dc.identifier.volume43
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage333
dc.identifier.endpage341
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1536-6123
dc.identifier.wosWOS:000435587600014
dc.identifier.scopus2-s2.0-85050733344
dc.contributor.tobbetuauthorCan Demirdöğen, Birsen
dc.identifier.doi10.1515/tjb-2016-0263
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.TRDizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBNU16QTBOQT09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record